Raskere, billigere og renere med distribuert sol

Om verden skal lykkes i å gi energi til alle og samtidig unngå klimaendringer, er vi nødt til å satse på distribuert solenergi.

55786314_10155471181054364_409068744153759744_n.jpg

En rapport skrevet for ZERO, Solenergiklyngen og Kirkens Nødhjelp viser at slike løsninger er raskere, billigere og renere - og foreslår konkret politikk for å få fart på utrullingen. Rapporten finner du her.

Sikker tilgang på energi er helt avgjørende for at mennesker skal komme seg ut av fattigdom. Det gir nye inntektsmuligheter, det vil frigjøre mye arbeidstid og det vil gi betydelige helsegevinster. Det er viktig at denne energien kommer fra fornybare kilder. På denne måten kan solenergi tilfredsstille mange behov samtidig.  

Rapporten viser at utslippsfrie off-grid-løsninger er svært godt egnet for de som ikke har tilgang til strøm. Totalkostnaden er langt lavere enn å bygge nett, særlig for delene av befolkningen som vil ha et moderat strømforbruk. Off-grid løsningene er raskere å installere og man får dermed raskere sosial og økonomisk utvikling for flere. Denne type løsninger gir også langt lavere utslipp av klimagasser, siden de kan være 100% fornybare. Dagens utslipp fra parafin og diesel kan dermed kuttes raskere. 

Langt mer energieffektive elektriske artikler, billigere sol og batteri og muligheter for nedbetaling over mobiltelefon, gjør at distribuert sol i dag kan tilby helt andre løsninger enn for få år siden. Det er et yrende privat næringsliv innen off-grid energiløsninger, og det er også en rekke norske selskaper som utvikler innovative løsninger.  

- Norge har en lang historie med samarbeid med utviklingsland om elektrifisering knyttet til vannkraft og bygging av nett. Men myndighetene må se at energilandskapet forandrer seg, og at Norge også har en unik kompetanse innen solkraft og digitalisering. Når du kombinerer dette med leveranser av verdens reneste silisium, kan vi bygge opp en sterk norsk solindustri, som kan bidra med nye løsninger, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen. 

Donorer og nasjonale myndigheter er villige til å dekke størstedelen av kostnadene for å levere nettstrøm, men støttegraden til denne type løsninger er lav. Hver krone i offentlig støtte gir langt større effekt, hvis man legger til rette for næringslivet som i dag satser på offgrid-løsninger. Det store nettutbyggingene som er planlagt vil også øke klimautslippene siden fornybarandelen i de fleste fattige land vil være lav i lang tid. 

Rapporten gir en rekke forslag til hvordan offentlige midler kan brukes på en smart måte for å sette ytterligere fart i private investeringer i offgrid sol. En garantiordning for å øke kredittverdighet og gi tilgang på billigere kapital, og en mekanisme for å håndtere risikoen for manglende betaling, er blant forslagene. 

LAST NED CHEAPER, FASTER CLEANER