MÅLET MED PROSJEKTET

Grundfos og Kirkens Nødhjelp samarbeider for å hjelpe med å redusere sykdom og dødsfall forårsaket av vannbårne sykdommer blant internt fordrevne mennesker i Pulka New Camp, som ligger i Borno-staten i Nordøst-Nigeria.

Kontekst

Nigeria, med sine 206 140 000 innbyggere, er blant de landene i verden der flest mennesker lever uten tilgang til rent vann og sanitære forhold. Situasjonen forverres av den væpnede konflikten som har preget landet i mer enn 11 år nå, og som har ført til stadige folkeforflytninger. Omtrent 8,7 millioner mennesker (20 % av kvinnene, 58 % av barna og 16 % av de funksjonshemmede) i Nigeria har behov for humanitær hjelp (HNO 2021). Analysen av HNO‐rapporten som ble gjennomført i 2020 og 2021, har også vist en økning i antall internt fordrevne med 10 %, og dermed en økning i de humanitære behovene.

Respons

Nedleggelsen av internt fordrevne leirer i Maiduguri førte til en strøm av interntfordrevne til andre områder, spesielt Pulka LGA.
• To nye leirer ble etablert i Pulka med et umiddelbart behov
for nye vannforsyningssystemer, dusjer og latriner.
• Vannfasilitetene er tilgjengelige og trygge for unge jenter og
kvinner, med særlig hensyn til personer med nedsatt
funksjonsevne.
• Kjernekonsepter knyttet til kjønnsbasertvold flettes og inn i
opplærings-og mobiliseringsøktene for de nye brønnene, for
å øke bevisstheten om og bekjempe kjønnsbasertvold.

Historien om Fatima

Fatima, 50 år, kommer opprinnelig fra Kirawa, en liten grenseby mellom Nigeria og Kamerun (ca 15 km øst for Pulka). For tiden bor hun i en leir for internt fordrevne i Pulka i Gwoza lokale myndighetsområdet / Local Government Area (LGA) i delstaten Borno. Fatima er enke og bor sammen med sine tre barn, ett barnebarn og sin gamle mor.

Fatima levde et fredelig liv sammen med familien i Kirawa, som var kjent for sin livlige økonomiske aktivitet frem til Boko Harams opprør i 2014. Mannen hennes jobbet som bonde og dyrket salgsavlinger og lett bedervelige jordbruksprodukter, som var familiens viktigste inntektskilde. I tillegg til gårdsdriften drev Fatima en liten bedrift som stekte Wiena. Inntektene fra virksomheten ble brukt til å forsørge de åtte barna deres, slik at de kunne få både vestlig utdannelse og gå på koranskole. Inntektene bidro også til å dekke utgiftene til klær og til barnas giftermål. Kirawa hadde også fordelen av å ha tre offentlige sykehus, noe som gjorde det mulig å få legehjelp ved sykdom. Grunnet vedvarende og dødelige angrep ble befolkningen tvunget til å søke tilflukt i leirer for internt fordrevne eller i vertssamfunn både i og utenfor landet. Hus, sykehus, forretninger, skoler, gudshus og regjeringsbygninger ble satt i brann — omtrent alt som kunne ødelegges, ble det.

Takknemlig

"Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til Gud og Kirkens Nødhjelp og Grundfos for installasjonen av et borehull i leiren vår. Før vi fikk borehullet, måtte vi reise 3‐4 kilometer til Warabe for å hente vann. Takket være Kirkens Nødhjelps innsats har vi nå
en vannkilde i nærheten, noe som har forbedret helsen og den personlige hygienen vår betraktelig. I tillegg har byggingen av borehullet ført til positive endringer i livene våre. Familien min har fått mer tid til å konsentrere seg om andre viktige ting, ettersom barna og barnebarnet mitt ikke lenger trenger å reise lang avstander for å hente vann. Nå kan de gå på skolen uten avbrudd. Nok en gang vil jeg uttrykke min dypeste takknemlighet til Gud og Kirkens Nødhjelp og Grundfos for støtten til denne viktige vanninfrastrukturen, som har gjort en stor forskjell i hverdagen vår."

- Fatima.

Resultat

Samfunn rammet av konflikt og krise har nå forbedrede hygienetiltak og får tilgang til livreddende vann-, sanitær -og hygienetjenester som er passende og relevante for deres umiddelbare behov.

Grundfos-stipendet har muliggjort konstruksjonen av to vannforsyningssystem er (boring av brønn, pumping ved hjelp av solenergiog distribusjon) i to leirer i Pulka som tilsammen sikrer rent vann til 7000 internt fordrevne i de nye leirene — dobbelt så mange som forespeilet. Dette er gjennom totalt 900 husholdninger. 

De lokale myndighetene og befolkningen uttrykker sin dypeste takknemlighet overfor Grundfos for at dere har gjort konstruksjonen av disse vannpumpene mulig. Tilgang til rent drikkevann skaper utallige positive ringvirkninger i samfunn. Helse forbedrer seg, mer tid er frigjort til skole og arbeid, barn får mer tid til lek, og sosial og økonomisk vekst blir mulig.

Dette setter Kirkens Nødhjelp og 7000 mennesker i Pulka utrolig stor pris på.

SAMMEN FOR EN RETTFERDIG VERDEN

– Vi er utrolig stolt over at vi sammen, på så kort tid, har etablert to soldrevne pumpestasjoner. Det å være med på å gi rent vann betyr mye for de sårbare flyktningene, og det betyr mye for oss å hjelpe, sier Siv-Camilla Strøm, prosjektleder for samarbeidet med Grundfos Norge.