MÅLET MED PROSJEKTET

Samarbeidet mellom King Coffee og Kirkens Nødhjelp bidrar til å bygge skoler som gir jenter utdanning, og bygge vannsystemer som forsyner landsbyer med rent vann.

Kontekst

Info om landet, situasjonen, behovet

Respons

Hva var behovet, hvordan ble det svart på, hva har samarbeidet resultert i

 

Historien om ?

Success story fra lokalområdet, enten fra bistandsmottaker eller partner

 

Takknemlig

Sitat fra beneficiary

"..."

- Fatima.

Resultat

Hvor mange er hjulpet, hvordan er situasjonen nå, hvilke endringer er blitt mulig pga samarbeidet

 

SAMMEN FOR EN RETTFERDIG VERDEN

– sitat fra ansatt