MÅLET MED PROSJEKTET

Samarbeidet mellom X og Kirkens Nødhjelp bidrar til et bærekraftig samfunn ved å .

Kontekst

Info om landet, situasjonen, behovet

Respons

Hva var behovet, hvordan ble det svart på, hva har samarbeidet resultert i

 

Historien om ?

Success story fra lokalområdet, enten fra bistandsmottaker eller partner

 

Takknemlig

Sitat fra beneficiary

"..."

- Fatima.

Resultat

Hvor mange er hjulpet, hvordan er situasjonen nå, hvilke endringer er blitt mulig pga samarbeidet

 

SAMMEN FOR EN RETTFERDIG VERDEN

– sitat fra ansatt