20 millioner trues av sult i Øst-Afrika

20 millioner mennesker trues av matmangel etter langvarig tørke. Kirkens Nødhjelp er til stede i krisen med livreddende vann. Med din støtte kan vi hjelpe enda flere.

Mamma Xaalima Ahmed Farax meb babyen Osman Mahammud Hussein på vei til et fjell utenfor leiren for å be for vann, mars 2019. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
Mamma Xaalima Ahmed Farax meb babyen Osman Mahammud Hussein på vei til et fjell utenfor leiren for å be for vann utenfor Garowe i Puntland, Somalia, mars 2019. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Oppdatert 02.10.2019

I løpet av 2019 risikerer 45 millioner mennesker i det østlige og sørlige Afrika å bli rammet av matmangel på grunn av manglende regn, ifølge FN. Brønnene er tomme og vannstanden på vei ned. Flere av landene har opplevd ekstrem tørke i mange år.

Etiopia, Sør-Sudan og Somalia er blant landene som er hardest rammet av tørken. Her trues 20 millioner mennesker av matmangel. Kirkens Nødhjelp er til stede i disse landene, og jobber nå hardt for å sikre rent vann og trygge sanitærforhold i krisen.

Forsinket regn i Sør-Sudan

Regnet i Sør-Sudan har vært kraftig forsinket. Mange har ikke plantet avlingene sine på grunn av tørken, og de som tok sjansen opplever nå at avlingene tørker ut og visner.

Kart over Sør-Sudan

Det er ventet at 7,1 millioner mennesker står overfor akutt mangel på mat som følge av tørken. Kirkens Nødhjelp og våre partnere er til stede i alle de tørkerammede områdene.

Levering av vann i landsbyen Baarweyn i Puntland utenfor Garowe, Somalia. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Stor nød i Etiopia

Et annet land som er hardt rammet er Etiopia, hvor over 8,3 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Også her har en sen start på regntiden ført til tørkekatastrofe i store deler av landet. 4,5 millioner vil trenge akutt hjelp som følge av tørken i løpet av 2019.

Begrenset tilgang til mat, rent vann og trygge sanitære forhold, vil også øke risikoen for smittsomme sykdommer som kolera, tyfusfeber, diaré, akutte luftveisinfeksjoner og meslinger.

Tørke i Somalia

Kart over SomaliaI Somalia har det regnet svært lite i de mest utsatte regionene de siste fire årene. Over 5,4 millioner mennesker er ifølge FN truet av sult de kommende månedene. De fleste dyrene er for lengst døde, og folk har lite eller ingenting å leve av.

I noen områder i Somalia sviktet også den siste regnsesongen i april og mai i år. I andre områder av landet har det regnet, men fordi det har vært tørt så lenge (over fire år) klarer ikke den tørre jorda ta opp vannet når regnet kommer som styrtregn og flom. Det er et vanlig problem når det har vært tørt lenge. Regnet som kommer, gjør da mer skade enn nytte ved å ødelegge avlinger og infrastruktur. Derfor blir det store bildet likevel tørke og sviktende regn eller flom som fører til matmangel.

I Somalia har det vært helt tørt de siste fire sesongene slik at befolkningen opplever en langvarig tørkesituasjon med matmangel over en lengre periode. For første gang på flere år har det de to siste ukene regnet. Store deler av årets avling hadde allerede tørket inn før regnet kom fordi det kom så sent. I tillegg har det regnet som har kommet skylt vekk størsteparten av de resterende avlingene fordi jorda er så tørr etter langvarig tørke at den ikke klarer å ta i mot regnet. Regnet som nå har kommet i form av styrtegn og flom har i tillegg til at noen av elvene som kommer fra Etiopia også har flommet over i noen områder av Somalia,  ført til en tilleggsbelastning for de som allerede er drevet på flukt pga tørke og matmangel. Kirkens Nødhjelp får løpende informasjon fra våre folk i Somalia i tillegg til rapporter fra FSNAU om situasjonen.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp jobber i de tørkerammede områdene for å sikre tilgangen til rent vann og trygge sanitærforhold. Vi kjører ut vann der behovet er størst, borer brønner og deler ut mat og annet nødhjelpsutstyr.

(Kilder: Famine Early Warning System, FN)