Bli katastrofepartner

Støtt vårt katastrofefond så vi kan gi nødhjelp enda raskere!

Vi kan nesten aldri forutse en katastrofe. Men vi vet at de fattigste alltid er mest utsatt. Og vi vet at de første døgnene er kritiske.
 
Kirkens Nødhjelp bygger et nettverk av norske katastrofepartnere som vil bidra med støtte, slik at vi raskt kan gi nødhjelp neste gang en katastrofe rammer verdens fattigste. Det gir oss den ryggdekningen vi behøver for å gjøre en innsats i de avgjørende første timene.
 

Bli katastrofepartner

Som katastrofepartner bidrar din bedrift med en årlig støtte som sikrer at Kirkens Nødhjelp på en god måte kan opprettholde sin kapasitet og kompetanse på arbeidet med katastrofer. Dermed kan vi rykke ut raskt neste gang katastrofen inntreffer.
 
Ta kontakt i dag! Send en e-post på katastrofepartner@nca.no eller ring oss på telefon 22 09 27 00.
 

Som katastrofepartner får din bedrift:

  • En årlig rapport over Kirkens Nødhjelps arbeid med katastrofer
  • Et innrammet trykk som bevis på at bedriften er vår katastrofepartner
  • Jevnlige tilbakemeldinger når en katastrofe inntreffer
  • Bedriftens logo på Kirkens Nødhjelps hjemmesider og i Kirkens Nødhjelp-magasinet (opplag ca. 55 000)
  • Mulighet for bruk av Kirkens Nødhjelps logo på bedriftens hjemmeside og i andre medier etter avtale
  • Mulighet for tilbakemelding/presentasjon for bedriftens ansatte og ledelse