Ansatte ved Statoil Forus

Statoil Forus har siden 1991 hatt sin egen Vann for Etiopia-kampanje.

Siden starten i 1991 har rundt 700 ansatte i Statoil vært med å forsyne Sør-Etiopia med rent vann gjennom Kirkens Nødhjelps vannprosjekt. Hver brønn gir rundt tusen mennesker vann i et område hvor tilgangen til rent vann kan bety liv eller død.

- Statoils "Vann for Etiopia", som mange av våre ansatte har støttet gjennom en årrekke, har i praksis vist omtanke for mennesker som lever under helt andre livsbetingelser enn oss. Jeg er glad for muligheten vannprosjektet gir oss ansatte i Statoil til å bedre livskvaliteten for barn og voksne i Etiopia, sier Helge Lund, tidligere konsernsjef i Statoil.