Elkem-avtale

Sammen skaper vi positive samfunnsendringer i Elkemverkets lokalmiljø i Brasil.

For 11 år siden startet Elkem opp nabolagsprosjektet Colorir, og har siden da hjulpet 10 000 barn. Samtidig har Kirkens Nødhjelp vært tilstede i Brasil i over tretti år. Nå går vi sammen for å utrette enda mer.

Fra ørken til oase!

I nordøst Brasil opplever en allerede marginalisert befolkning jevnlige klimakatastrofer. Hyppigere og lengre tørkeperioder har ført til vannmangel og kollaps i jordbruket. Gjennom prosjektet som Elkem og de ansatte støtter, kan familier gjøre tilpasninger i jordbruksdriften for å kunne håndtere tørkeperiodene.

Klimatilpasset jordbruk i Brasil

I samarbeid med familier som driver med jordbruk skal vi forbedre levevilkår til fattige familier i tørke områder gjennom implementering av bærekraftige systemer. Systemene kombinerer bruk av billige og lett tilgjengelige sosial- og miljøteknologier for vannoppsamling, økologisk jordbruk og fornybar energi. Gjennom innsamling av regnvann klarer familiene å få mer og bedre vann i den tørre sesongen både for å drikke og å drive med økologisk jordbruk og geit- og kvegdrift.
Produksjonsoverskudd selges i lokale markeder, mens dyremøkk brukes i biodigestere som produserer gass for matlaging og økologisk gjødsel til jordbruk.

Colorir – reduserer vold og hærverk

For 11 år siden startet Elkem i Brasil opp Nabolagsprosjektet Colorir. Prosjektet rettet seg mot barn i grunnskolealder i verkenes nærmiljø. Målet var å redusere vold og hærverk i et fattig nabolag preget av kriminalitet og fattigdom.

Elkem startet sitt arbeid med å bidra til bedre ernæring, fordi dette tilbudet var svært dårlig ved de offentlige skolene. Senere fortsatte de med vedlikeholdsarbeid av skolebyggene. Frivillige instruktører fra Elkem lærte skoleelevene å male skolene, for å lære dem å ta ansvar for lokalmiljøet sitt. Resultatet ble at elevene fikk en bedre oppførsel da de ikke vil ødelegge det de selv eller foreldre hadde malt.

Colorirprosjektet

Elkem startet så med å telle dager uten hærverk. Parallelt startet de arbeid med bevisstgjøring, ansatte pedagoger og arrangerte aktiviteter og foredrag om sikkerhet og vedlikehold. Dette gjorde både elevene og deres foreldre til ambassadører av budskapet, en positiv effekt ble sett flere steder i Elkem Brasil-verkets nærmiljø.

Siden prosjektet startet, har mer enn 10 000 barn gjennomført programmet. Elkem har utviklet opplæringsmateriellet, og Elkems ansatte i Brasil er med som frivillige. I 2011 vant Colorir prisen som Brasils beste prosjekt i klassen sosio-økonomisk utvikling, og sikret seg andreplassen i klassen utdannelse og utvikling. Colorir er nå registrert som en selvstendig organisasjon i Brasil, og flere bedrifter er med som sponsorer når prosjektet rulles ut til andre områder i Brasil.

Takk til Elkem som er med på dette viktige arbeidet!

Er du ansatt i Elkem og har lyst til å støtte disse to prosjektene? Fyll ut skjemaet nedenfor! Du kan også laste ned skjema for avtalegiro (pdf) og sende det inn per post. 

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller

Dette har vi gjort så langt

i 11 år

har Colorir-prosjektet pågått

10 000

barn har gjennomført programmet

i 2011

vant Colorir prisen som Brasils beste prosjekt i klassen sosio-økonomisk utvikling