Takk for støtten

Takk for støtten din bedrift har gitt til kvinnesenteret Dorcas Hus i Kongo. Deres støtte gjør at vi når ut til enda flere. Dere forandrer liv. Tusen takk!

Pågående kampanjer