Bli partner!

Et samarbeid med Kirkens Nødhjelp skal engasjere og skape stolthet hos de ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Gjennom vår samarbeidsmodell jobber vi frem gode, relevante og engasjerende kampanjer som bidrar til å redde og forandre liv!

Kirkens Nødhjelp ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar til både økonomiske og sosiale resultater gjennom følgende mål knyttet til samarbeidet:

Synlighet/omdømme: Samarbeidet skal føre til positiv omdømmebygging og økt fokus på verdens behov for gode sanitær- og hygieneløsninger. Blant annet gjennom:

  • Kampanjer og markering av relevante merkedager som f.eks Verdens vanndag 22.mars, fredsprisen e.l
  • Gjensidig omtale i interne kanaler, redaksjonell artikler og omtale i Kirkens Nødhjelps partneramagasin, samt eksterne kronikker og presseinnsalg.

Relevans/kunnskap: Samarbeidet skal ha en tydelig relevans for begge parter og skal bidra til bedre løsninger og/eller økt kapasitet i landene Kirkens Nødhjelp jobber i.

  • Samarbeidet skal levere på flere bærekraftsmål som vi identifiserer i fellesskap.

Deltakelse/engasjement: Samarbeid skal skape internt og eksternt engasjement samt aktivisering av kunder og medarbeidere.

  • Aktiviteter/kampanjer knytte til påske, jul, Verdens vanndag, Verdens dodag e.l.
  • Kirkens Nødhjelp kan stille med foredrag, salgsstand m.m

Aktivisering av ansatte

La oss gå sammen om aktiv synliggjøring av viktige tema!

Kontakt oss

Siv Holthe Krogh, leder seksjon for innsamling
Tlf: +47 480 52 166
E-post: siv.holthe.krogh@nca.no

Kristin Morseth, ansvarlig for partnerskap med privat sektor
Tlf+47 957 48 511
E-post: kristin.morseth@nca.no

Siv Øystese, leder seksjon for institusjonelle partnerskap og tilskudd
Tlf: 400 86 803
E-post: Siv.Oystese@nca.no