Din bedrift forandrer verden

Vann, klima og bærekraftsmålene

Vi og verden i klimaløftenes tid

Blogg

Vi og verden i klimaløftenes tid

Godt nytt år!
2019 er godt i gang, men ligger fortsatt forholdsvis ubrukt og full av nye muligheter og planer. Et nytt år gir også mulighet til overblikk og å se de store linjene. «Vi og verden» var tittel på årets NHO konferanse 9. januar og det synes vi i Kirkens Nødhjelp er et godt fokuspunkt for det nye året.

De globale trendene, med en urolig og mer uforutsigbar verden påvirker det norske samfunnet og bedriftenes livsgrunnlag. Alene er Norge sårbar da handel, import og eksport utgjør hele 70 prosent av vår BNP. I en tettere sammenvevd verden merker vi derfor konsekvensene av de globale utfordringene i egne liv. Verdens utfordringer er også våre utfordringer.

Utfordringer gir muligheter til innovasjon og behov for å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt. Det er en politisk forventning om at Norge i større grad skal ta ledelsen på utvalgte områder ut fra våre ressurser og teknologi. Disse løsningene kan også skape grunnlag for nye eksportnæringer. At næringslivet er klar til å ta sin del av ansvaret og skape bærekraftige løsninger er tydlig og det er flott.

Klimatoppmøtet i Polen i desember ga et blandet resultat. Det er positivt at regelverket for Parisavtalen nå er på plass, det gir en mye større klarhet i hvordan avtalen skal fungere i praksis. Nå må landene rapportere på sine klimakutt på den samme måten, noe som gjør det lettere å følge med og sammenligne, sier vår generalsekretær Lisa Sivertsen i Utenrikskommentaren i Dagen.

I år er Oslo Europas miljøhovedstad og skal være en rollemodell for andre byer. At Oslo er europeisk miljøhovedstad skal vise at byen er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Men mens Europa og verdens øyne er på Oslo og Norge, må vi spørre oss selv: har vi en god plan for det grønne skiftet og holder vi klimaløftet vårt? Samarbeidspartnere til miljøhovedstaden signerer en programerklæring og bidrar også med en egen aktivitet eller et arrangement som skal bidra til økt oppslutning om det grønne skiftet. Dette er helt strålende!

Men klimaendringene er urettferdige. Mens verdens rikeste land historisk har sluppet ut mest klimagasser, er det de fattigste landene som i dag rammes hardest. Oppvarmingen av kloden gjør at været blir mer ekstremt. I vårt arbeid ute arbeider vi med de fattigste og mest marginaliserte, som samtidig er de som kjenner klimaforandringene hardest på kroppen. Havstigning, mer langvarig tørke og hyppigere flommer rammer i form av dårligere avlinger og gjør det vanskelig å leve av jorda. Situasjonen krever at det handles nå! For å begrense global oppvarming med 1,5 °C innen 2030 mener vi i Kirkens Nødhjelp at Norge må ta en rettferdig andel i reduksjonen i klimagassutslipp. Vi har, sammen med tre andre organisasjoner, gitt ut rapporten «Norway’s fair share of meeting the Paris agreement», her har man regnet på Norges utslipp og hvor stor økonomisk kapasitet vi har til å bidra med løsninger sammenliknet med andre land. Rapporten konkluderer med at vi har et ansvar som er nesten ti ganger større enn folketallet vårt skulle tilsi. Når det gjelder vår nasjonale innsats, skisserer rapporten at Norge må kutte minst 53% av våre klimagassutslipp. Til sammenlikning har Norges utslipp av klimagasser økt med 3% siden 1990! Rapporten viser også at det er fortsatt mulig å holde den globale oppvarmingen til 1,5 °C, men den muligheten er borte om noen få år. Vi må handle nå!

Mange bedrifter benytter FNs bærekraftsmål som en retningsviser og et veikart i egen organisasjon og setter seg tøffe klimamål i egen drift. I mens trenger vi engasjement for de som allerede lever med konsekvensene av klimaendringene. Hvor er engasjementet for disse? Blir det litt for langt borte for at næringslivet i Norge skal ta et ansvar? Og er det deres ansvar? Ja, tenker vi.

Økte ulikheter er en felles utfordring. Klimautfordringer krever felles løsninger og teknologiske nyvinninger. Vi trenger kunnskapen og kapasiteten fra næringslivet for å bidra til en mer rettferdig verden. Vi håper miljøhovedstadsåret inspirerer, engasjerer og mobiliserer næringslivet til å bli med å øke takten i det grønne skiftet. Vi ser fram til et år med et sterkere engasjement for klima i Oslo, Norge og verden forøvrig sammen med nye og gamle samarbeidspartnere og støttespillere. Godt 2019!

Tilbake