Kirkens Nødhjelp & CHOOSE

Kirkens Nødhjelps partnermagasin

Gjør klimatiltak tilgjengelig for alle

Gjør klimatiltak tilgjengelig for alle

Leter du etter en julegave som hjelper både miljø og mennesker, kan årets julegave fra Kirkens Nødhjelp og CHOOOSE være noe for deg.

Leter du etter en julegave som hjelper både miljø og mennesker, kan årets julegave fra Kirkens Nødhjelp og CHOOOSE være noe for deg.

Årets julegave fra Kirkens Nødhjelp er utviklet i samarbeid med det norske teknologiselskapet CHOOOSE. Målet med samarbeidet har vært å skape en gave full av mening, som kommer både miljø og mennesker til gode.

–Årets julegave er blitt en fantastisk og meningsfull kombinasjon av det beste fra to aktører som vil verden godt. Gaven, som vi har kalt «Julens viktigste tre», blir en del av Etiopias kirkeskoger – et prosjekt som skal gi planeten vår 108 hektar skog i løpet av 3 år. Gjennom CHOOOSE bidrar gaven din også med en solcelledreven kokeplate til en familie på flukt i Chad. Da bevarer vi skog i et av verdens fattigste land, reduserer CO2-utslipp fra fyring og forbedrer levevilkårene for mennesker i nød, forteller Gunn Inger Røkke Ruud i Kirkens Nødhjelp.

CHOOOSE jobber for å akselerere bærekraftige prosjekter som tar oss nærmere en løsning på verdens klimautfordringer. Selskapet har utviklet en plattform som gjør det enkelt for individer og organisasjoner å kompensere sitt CO2-avtrykk ved å koble seg opp mot noen av de beste og mest anerkjente CO2-reduserende prosjektene som finnes. Hittil har CHOOOSE samarbeidet med 170 klimabevisste merkevarer over hele verden, og har medlemmer i over 70 land.

–Vi er veldig stolte av å få være med som bidragsyter på en så bra og viktig gave. CHOOOSE samarbeider med aktører som anerkjenner klimakrisen, og som ønsker å gjøre mer enn hva som er mulig innenfor sin egen kontrollsfære ved å kompensere CO2-avtrykkene som er vanskelig å unngå, sier Andreas Slettvoll, CEO i CHOOOSE.

CHOOOSE har utviklet digitale plug-in-løsninger som gjør at effektive klimatiltak enkelt kan kobles direkte opp mot en organisasjons kjernevirksomhet. Tjenestespekteret strekker seg fra ansattegoder til produktsamarbeid og løsninger for e-handel. Dette skaper også et nytt og kreativt rom til å engasjere ansatte og kunder i bedriftens bærekraftstrategi.

–Vi mener de tradisjonelle «dommedagsbudskapene» som har preget måten folk blir eksponert for klimakrisen på trenger en motvekt. Klimakrisen har sånn sett et kommunikasjonsproblem, fordi smeltende isbreer og tynne isbjørner skaper mer apati enn det skaper handling, sier Slettvoll.

Istedenfor å fokusere på problemene rundt klimakrisen, motiverer CHOOOSE til handling gjennom å løfte frem aktører som går foran og bidrar med klimapositive løsninger.

–Vi har snudd opp ned på narrativet rundt klimakommunikasjon ved å fokusere på de positive historiene som oppstår i skjæringspunktet mellom klimatiltak, kultur, mennesker og merkevarer. Vi har ingen grønne pekefingre, vi er aldri problemsøkende og vi har ingen politisk tilknytning. Vi gjør klimatiltak tilgjengelig for alle fordi vi ganske enkelt syns at en mer miljøvennlig verden er bedre for alle, forteller Slettvoll.

Til dags dato har CHOOOSE med sine partnere og medlemmer bidratt til å redusere nærmere 200 000 tonn med globale CO2-utslipp gjennom CO2-reduserende og Gold Standard-verifiserte prosjekter, for eksempel ved å erstatte olje og kull med fornybar energi i utviklingsland.

Prosjektene bidrar med lokal utvikling og jobber opp mot flere av FNs bærekraftsmål.

Tilbake