Kirkens Nødhjelps Partnermagasin

Julehygge

Julehygge

Frank Kjosås leser juleevangeliet, sang av Helene Bøksle - akkompagnert av Tord Gustavsen.

Kirkens Nødhjelp ønsker dere en fredfull jul i annerledesåret 2020!