Ansatte i Equinor

Ansatte i Statoil

Etterlengtet brønn

Samfunn: Brønn og WASH

Etterlengtet brønn

Mens Etiopia er rammet av en alvorlig tørkekatastrofe kan innbyggerne i Gonta village i Gelana District glede seg over rent drikkevann fra en ny brønn støttet av Kirkens Nødhjelp

Tidligere var innbyggerne avhengig av det skitne vannet fra Gonta river, en elv kvinnene brukte halvannen time å gå til. Dermed ble brønnen ikke bare en kilde til renere vann, men også mer fritid for befolkningen. Så lykkelig er de over brønnen at alle gir sitt bidrag til å holde brønnen vedlike.

Tre etiopiske birr samles inn fra hver innbygger hver eneste måned. 55 år gamle Abraham Gemede har fått jobben med å samle inn pengene. Han passer også på at brønnen ikke overbelastes, og holder brønnen åpen 7- 11, og 15-18 hver dag.

— Det er viktig for oss at vi ikke er avhengig av hjelp fra andre for å holde brønnen i full drift, derfor betaler alle litt hver måned. Vi har lidd under vannmangel i mange år, så det minste vi kan gjøre er å passe på at den fungerer slik den skal. Rent vann er utrolig viktig for oss, brønnen tilhører oss alle og alle ønsker å bidra, sier Gemede som både har fått teknisk opplæring og opplæring i hygiene for å kunne drifte brønnen trygt i årene fremover. 

Tilbake