Ansatte i Mattilsynet

Samre, Etiopia

Samre, Etiopia

Etiopia er det eneste landet i Afrika, foruten Liberia, som aldri har vært under kolonistyre.

Fra 1936 til 1941 var landet okkupert av Italia, men etiopierne greide sammen med britiske tropper å beseire Italia. Landet var et keiserdømme fram til 1974 da den siste keiseren, Haile Selassie, ble styrtet. Landet ble deretter styrt som et kommunistisk diktatur. Eritrea i nord rev seg løs og ble selvstendig fra Etiopia i 1993 etter 30 år med geriljakrig.

Distriktet Samre ligger nord i Etiopia i provinsen Tigray og grenser i sør til Amhara regionen og til Mehakelegnaw i nord. De største byene i dette området er Gijet og Samre. Elven som også heter Samre er historisk vært en viktig grense mellom Tigray provinsen i nord og provinsen i sør.

Aksum

Etiopias historie strekker seg fra de eldste tider, fra menneskehetens opprinnelse, for millioner av år tilbake, men fragmentarisk går historisk tid tilbake i 3000 år. Fra 100-tallet e.Kr.kom Etiopia for alvor inn i historien. Fra det 1.til 7. århundre var Samre en del av Kongeriket Aksum eller Det aksumittiske rike. Riket inkluderte dagens Eritrea og områder som i dag ligger i Yemen, den gang kalt Saba. Aksum var en viktig handelsnasjon i det nordøstlige Afrika og en betydelig handelspartner i handelen mellom Romerriket og oldtidens India. Aksum er nevnt i den greske oldtidsteksten Periplus Maris Erythraei som et viktig handelssted for elfenbein som ble eksportert over hele oldtidsverden. Herskerne i Aksum tilrettela handelen ved å prege egne mynter. Aksumriket utviklet sitt eget skriftspråk, som fremdeles blir brukt til å skriva moderne etiopiske språk. Aksums oldtidshovedstad er funnet i nordlige Etiopia. Kongedømmet Aksum brukte navnet «Etiopia» så tidlig som på 300-tallet, fra gresk aith-, «mørkt» eller «brent», og -ops, «ansikt».

Aksum ble under kong Ezana det første betydelige riket som konverterte til kristendommen og ble kalt det ene av fire store statsmakter sammen med Persia, Roma og Kina. Lokale attraksjoner er de steinhuggede kirkene Arbatu Insesa og Iyasus Hinta, samt de kongelige stelaene/ obeliskene som ble brukt som gravstøtter, kongegraver og ruiner av palass.

Aksum tapte gradvis posisjon i løpet av 500-talet, da Persarriket invaderte Sør-Arabia og gjorde slutt på herredømmet deres. På 600-tallet søkte muslimer som opprinnelig var samlet i Mekka tilflukt i Aksum for å unngå forfølgelser fra stammen som Muhammed tilhørte. Det er i islams historie kjent som den Første Hijra. I løpet av 600- og 700-talet overtok araberne kontrollen over handel med Middelhavet. Etter Aksum vokste det fram et nytt rike i Etiopia, Abyssinia.

Etiopias historie strekker seg fra de eldste tider, fra menneskehetens opprinnelse, for millioner av år tilbake, men fragmentarisk går historisk tid tilbake i 3000 år. Fra 100-tallet e.Kr.kom Etiopia for alvor inn i historien. Egypterne hadde fulgt Nilen til Etiopia på jakt etter rikdommer som gull og slaver.

Illustrasjonskilde: Oscar Jones: Early East Africa. The Kingdom of Aksum Rise of Aksum South of Kush on Red Sea South of Kush on Red Sea Located on a Coastal plain Located on a Coastal.

Illustrasjonskilde: Oscar Jones: Early East Africa. The Kingdom of Aksum Rise of Aksum South of Kush on Red Sea South of Kush on Red Sea Located on a Coastal plain Located on a Coastal.

Abyssinia

Aksum-riket gikk i oppløsning på 700-tallet og ble etterfulgt av Abyssinia lenger sør. Selv om det har vært noe uenighet blant historikere om hvorvidt en skal betrakte Abyssinia som en direkte forlengelse av Aksum-riket, eller om Aksum og Abyssinia snarere er to atskilte riker, er det etterhvert generell enighet om at det er indirekte forbindelse mellom de to statene. Dette var tidligere et ømtålig tema med vide politiske implikasjoner i det moderne Etiopia, hvor Haile Sellassies regjering rettferdiggjorde sitt krav på Eritrea med at Etiopias historie var ubrutt fra Aksum-riket til i dag. Keiser Haile Selassie, som ble styrtet i et kupp i 1974, var den siste hersker i dette dynastiet, som ifølge legenden fører sine røtter tilbake til kong Salomo og dronningen av Saba.

Samre Woreda (distrikt)

Samre Woreda (distrikt)

Områdene på det Etiopiske høylandet blir stadig oftere rammet av tørke, og spesielt i Samre-regionen er utsatt.

Samre woreda er 2,723.89 km2 stort. Ved den nasjonale folketellingen i 2007 bodde det totalt 124,340, beboere i Samre, som er en økning på 40.18% fra folketellingen i 1994. Gjennomsnittlig størrelse på husholdningen er 4,70. Bare 7.39% bor i urbane områder

De to største etniske gruppene i Samre er Tigray’ere (98.43%), og Agaw Kamyr (1.12%). Tigrinya er det primære førstespråket. Bare 6.57% kan lese og skrive; 6,21% av barna i alderen 7-12 år var ved folketellingen i grunnskolen; 0,13% av barna i alderen 13-14 var i ungdomsskolen; og et ubetydelig antall innbyggere i alderen 15-18 var i videregående skole.

Omtrent 47% av urbane hus og 12% av hus i rurale strøk hadde ved folketellingen tilgang til rent og sikkert drikkevann, 6% urbane og 2% rurale hus hadde toalettfasiliteter.

Tilbake