Nordox

Etiopia

Etiopia

Etiopia har store utviklingsutfordringer (157 av 169 på FNs levekårsindeks), men opplever sterk økonomisk vekst og gjør fremskritt i bekjempelse av ekstrem fattigdom.

Etiopia har 90 ulike etniske grupper.

  1. 44 % lever under nasjonal fattigdomsgrense
  2. 41 % er underernært og
  3. 39 % lever i ekstrem fattigdom.

Gjennomsnittlig føder hver kvinne 6 barn, spedbarnsdødeligheten er på 59 per 1000 levendefødte. 30 % av jenter mellom 15 og 19 år er gift, enker eller skilt (2004). Kvinnelig omskjæring er utbredt og truer kvinners liv og helse. Kirkens Nødhjelp jobber for å beskytte kvinner og jenter mot omskjæring.

Hyppige tørkekatastrofer, borgerkrig (1974–91) og krig med Eritrea (1998–2000), gjør Etiopia til et av de mest bistandsavhengige land i verden. Rundt 40 prosent av befolkningen i Etiopia mangler tilgang på rent vann, Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for å gi flest mulig en trygg vannkilde i nærheten og sikre gode sanitærløsninger.

Tilbake