Nordox

Med tyngdekraften til hjelp

Med tyngdekraften til hjelp

Takket være våre givere i Norge, sikrer nå Kirkens Nødhjelp trygt drikkevann til Segeds lokalsamfunn i samarbeid med den etiopisk-ortodokse kirkens bistandsorganisasjon. I tillegg til tradisjonelle borehull, anlegges "tyngdekraftsbrønner" i noen områder.

–Hele topografien i deler av den bratte dalen gjør det umulig å borre etter grunnvann, forteller vannekspert Gedewon Teka i Kirkens Nødhjelp.

Tyngdekraftsbrønner er strengt tatt ikke brønner, men anlegg som fører vannet fra en kilde til ett eller flere tappepunkter. Løsningen benyttes når det finnes en naturlig vannkilde i høyden, og det ikke er mulig eller praktisk å borre etter grunnvann. Ifølge Teka er dette er dette et godt eksempel på en bærekraftig vannforsyning. Løsningen krever ingen borerigg eller pumper, men vannrørene graves ned i grunnen fra høyden og til lokalsamfunnene lenger nede i dalen. Dette manuelle arbeidet utføres på dugnad av lokalbefolkningen. Slik navnet på løsningen tilsier, utnyttes tyngdekraften til å frakte vannet fra kilden til ulike tappepunkter der folk bor. Flere tappepunkter reduserer ventetiden.

Takket være tyngdekraften skal Seged nå få trygt drikkevann der hun bor.

Kirkens Nødhjelp utvider

Kirkens Nødhjelp startet nødhjelpsoperasjonen i Etiopia i september 2015. I løpet av 2016, vil vi ha sikret totalt 100 000 tørkerammede tilgang til vann. Nå utvider vi operasjonen til Somali-regionen sørøst i Etiopia.

–Vi må gjøre hva vi kan for å hjelpe der myndighetenes kapasitet ikke strekker til. Vi har kapasitet til å trappe opp, men de tørkerammede trenger fortsatt all den støtten de kan få fra norske menigheter og givere, sier generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Værfenomenet El Niño har ført til katastrofal tørke i store deler av Øst-Afrika. Dette forsterker de kroniske utfordringene med tørke og matmangel på grunn av klimaendringene. Selv om det kommer regn, og enkelte steder til og med utsettes for flom, vil denne krisen vare i alle fall til 2017. Mange har vært tvunget til å spise sine siste såkorn, og slakte oksene som skulle pløye jorden og hønene som skulle legge egg. Både Somalia og Sør-Sudan opplever også alvorlig matmangel, men det er likevel i Etiopia at flest liv nå står i fare. FN advarer om at tallet på 16–18 millioner rammede kan stige ytterligere.

Tilbake