Nordox

Rent vann forandrer alt

Rent vann forandrer alt

Rent vann gir bedre helse og forebygger barnedødelighet. Tilgang til rent vann gir jenter og kvinner tid og overskudd til skolegang og inntektsbringende arbeid.

I landet som kalles Øst-Afrikas vanntårn mangler fortsatt millioner av mennesker tilgang til rent vann. Høy befolkningsvekst, underutviklet infrastruktur og klimaendringer bidrar til at mennesker er avhengige av forurenset overflatevann til drikke, rengjøring og personlig hygiene.

I kombinasjon med dårlige sanitærforhold fører dette til at 80 prosent av alle sykdomstilfeller er vannbårne og vannrelaterte sykdommer.

Kvinner og barn bruker mange timer daglig på å hente urent vann, som knapt dekker en husholdnings grunnleggende behov for vann.

Mer enn 80 prosent av befolkningen i Etiopia lever av jordbruk, noe som utgjør 40 prosent av landets eksport. Dette gjør landet spesielt sårbart for tørke og klimatiske endringer. Værfenomenet El Niño har de siste årene ført til katastrofal tørke i store deler av Øst-Afrika. Dette forsterker de kroniske utfordringene med tørke og matmangel på grunn av klimaendringene.

Programbeskrivelse

Tyngdekraftsbrønner er anlegg som fører vannet fra en kilde til ett eller flere tappepunkter. Løsningen benyttes når det finnes en naturlig vannkilde i høyden, og det ikke er mulig eller praktisk å borre etter grunnvann.

Løsningen krever ingen borerigg eller pumper, men vannrørene graves ned i grunnen fra høyden og til lokalsamfunnene lenger nede i dalen. Dette manuelle arbeidet utføres på dugnad av lokalbefolkningen.

Slik navnet på løsningen tilsier, utnyttes tyngdekraften til å frakte vannet fra kilden til ulike tappepunkter der folk bor. Dette er et godt eksempel på en bærekraftig vannforsyning.

Flere tappepunkter reduserer ventetiden.

Tilbake