Norske kommuner og Norsk vann

– Et felles løft fra norske vann- og avløpsetater

Norske kommuner har støttet Kirkens Nødhjelp i 30 år:

– Et felles løft fra norske vann- og avløpsetater

De kommunale vann-og avløpstjenestene er ikke bare viktige for at vi i Norge skal få godt drikkevann. De har også bidratt til at mennesker i verdens tørkerammede områder kan finne trygt vann - hver dag.

– Det er fint å føle på at vi er med i viktig arbeid, sier Åge Vistnes.
Den nå pensjonerte seksjonslederen i vann- og avløpsverket i Stavanger kommune har vært en av pådriverne for samarbeidet med Kirkens Nødhjelp, et samarbeid som til nå har vart i tre tiår.
Så lenge har altså kommuner over hele landet bidratt med økonomisk støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid med å lage trygge vannkilder i tørkerammede områder av verden.

FRA VANNEKSPERTER TIL VANNARBEID

For selv om starten på samarbeidet var et engangsbeløp på noen få tusenlapper, har den samlede gaven med hilsen norske kommuner etter hvert kommet opp i 15 millioner.
Og alt startet med en telefon til seksjonslederen for vann og avløp i Stavanger.
– Det var nok rent tilfeldig at telefonen kom til meg den gangen, sier Åge.
Spørsmålet var da om kommunen kunne tenke seg å bidra i arbeidet. Om de ville knytte linjen som gikk fra vannekspertisen i Norge til det viktige vannarbeidet i Etiopia.
– Det var nok derfor det fikk så god respons, fordi forespørselen kom til oss som steller med vannforsyninger til daglig. Da kunne vi jo noe om det, poengterer Åge.

FELLES LØFT FRA NORSKE KOMMUNER

Stavanger kommune har ikke vært alene om å gi midlene til Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Samarbeidet er forankret i Norsk Vann, en interesse- og kompetanseorganisasjon for norsk vannbransje, med medlemmer fra kommuner, kommunalt eide selskaper og enkelte samvirkevannverk. Til sammen leverer Norsk Vanns medlemmer vann- og avløpstjenester til 95 % av norske innbyggere.
– Vi tok et felles løft fra vann og avløps-etater over hele Norge. Fra de minste til de største kommunene var med. Det var kjekt å kunne yte noe felles fra fagmiljøet, og særlig når man fikk så mye ut av pengene. Det er jo bra at penger fra vann og avløp også kan brukes til å skaffe andre godt drikkevann. Da går jo midlene til det formålet de var ment til.

TØFFE KLIMAENDRINGER

Etter 43 år i bransjen vet Åge Vistnes godt hvor avgjørende fagfeltet hans er. Vann og behandling av vann er en av de mest kritiske samfunnssektorene i et land, og med tanke på hvor heldig stilt vi er med godt drikkevann her i landet, synes han det har vært ekstra spesielt å bidra til land som nå rammes av de store klimaendringene.
– Vi får det våtere, de tørrere. Det er kritisk vannmangel mange steder. Vann er jo det viktigste næringsmiddelet vi har – du må ha det for å overleve, påpeker han.

MYE ARBEID FOR MIDLENE

En annen grunn til at samarbeidet har vart så lenge, tror han har med tillit å gjøre.
– Kirkens Nødhjelp har alltid hatt ord på seg for å drive seriøst og nytte midlene godt.
Han har satt pris på den årlige oppdateringen han har fått om hvordan midlene er blitt brukt. Synlige bevis på at gaven er kommet frem, brønner er blitt bygget og mange tusen har fått vann.
– Det er utrolig hva de har fått ut av pengene. Vi var involvert i å hjelpe en annen større organisasjon også, men der trakk vi oss ut etter få år, for da vi spurte hvor midlene gikk, fikk vi til svar at de gikk inn i den vanlige driften. Kirkens Nødhjelp har vært åpne på hva pengene går til, og jeg har alltid følt meg trygg på at de ble brukt på en god og fornuftig måte.

FORTSETTER SAMARBEID

Gjennom de tjue årene som har gått har det aldri vært et spørsmål om å slutte å gi midler til vann-saken.
– Jeg har ikke alltid spurt sjefen om lov, for jeg var trygg på at dette var noe vi var enige om å støtte, selv om jeg av og til rapporterte om det årlige tilskuddet i etterkant, sier Åge blidt.
Selv om den engasjerte rogalendingen  i dag er pensjonert, vet han at støtten til trygt vann i tørkerammede land ikke kommer til å bli glemt. Det har han fått bekreftet av den nye VA-sjefen i Stavanger kommune.
– Dette stopper ikke med meg, det er VA-verket i Stavanger som gir, og de fortsetter!

 

 

 

Tilbake