Norske kommuner og Norsk vann

Norsk vann

Norsk vann

Sammen øker vi oppmerksomheten om viktigheten av verdens viktigste ressurs, vannet.

Norsk Vann har lenge vært en støttespiller for Kirkens Nødhjelp gjennom annonser i Kirkens Nødhjelp-magasinet. Fra TV-aksjonsåret tok vi dette et steg videre og gikk sammen for å sørge for fullt fokus på vann.

Felles for Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp er at vi er over gjennomsnittet opptatt av vann. Samarbeidet skal knytte de norske og de internasjonale behovene sammen. Sammen jobber for å få flere unge til å jobbe med verdens viktigste ressurs – vannet! Samarbeidet gir også muligheter for VA-fagfolk i kommunene til å være med i Kirkens Nødhjelps beredskapstropp – dette styrker Kirkens Nødhjelps beredskapstropp og kan bidra til å gjøre kommunale VA-jobber mer attraktive.

Vårt felles mål

Sammen skal vi øke oppmerksomheten om viktigheten av vann og at gode vanntjenester ikke kan tas som en selvfølge. Derfor ønsker vi å synliggjøre arbeidet som gjøres for å sikre rent vann og trygge sanitære forhold for mennesker og vi ønsker å skape en bevissthet rundt vann og vannforbruk.

For å sikre leveransen av gode vann- og sanitærtjenester trenger vi flere dyktige ungdommer til å velge vannet som sitt arbeidsområde. Derfor vil vi sammen vise ungdom og utdanningsinstitusjoner de spennende karrieremulighetene i vannbransjen og at vannfag kan være et satsingsområde.

Om Norsk Vann

Norsk Vanns formål er å bidra til at kommuner og vann- og avløpsselskaper i Norge leverer gode og sikre vann- og avløpstjenester til innbyggerne og næringslivet. Med rørsystemer som kan rekke 7 ganger rundt jorda gjør disse selskapene og kommunene en imponerende jobb med å sikre at vi i Norge alltid har rent vann i kranene våre og rent vann i naturen. Primæroppgavene til Norsk Vann er kompetanseutvikling og arbeide for gode rammevilkår for bransjen.

Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene er kommuner, kommunalt eide selskaper og enkelte samvirkevannverk, som i sum leverer vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne i Norge. Vannbransjen sysselsetter omkring 10000 personer og omsetter for ca. 15 milliarder kroner i året. Norsk Vann arbeider aktivt for å informere om vannbransjen, driver kurs og kompetanseutvikling, påvirker regelverk og myndighetsutøvelse, samt jobber med å sikre rekrutteringen til bransjen