Vann forandrer alt

Kirkens Nødhjelps partnermagasin

Sykkel for vatn

Sykkel for vatn

Fra Nissedal til Gibraltar for vatn

Vi er Bjarne Reime, Bjørn Leirvik og Olav Nilsen, alle frå Nissedal kommune i Vest-Telemark, og Sigurd Marlov Antonsen frå Arendal. Vi er i alderen 63 til 72 år og skal sykle frå Norge til Gibraltar, omlag 4000 km. 

254510134_103390888826680_6786574953107260736_n.jpg

Turen starter i midten av september 2022 og vil ta vel ein månad. Før og under turen ynskjer vi å samle inn minst 250 000 kr til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for reint vatn til menneske i nød. Dei vert i dag rekna som ein av verdas fremste aktørar på dette feltet. 

Vi håpar du vil støtte vår innsamlingsaksjon, kvar krone tel! Firma/organisasjonar som støtte aksjonen, vil kunne få logoen sin på vår facebookside Sykkel for vatn.

Kontonummer: 1594.22.87248

VIPPS til 2426

Merk betalingen "Sykkel for vatn"

Reint vatn er ein menneskerett, men omlag 800 mill, eller kvart niande menneske, har ikke tilgang til på reint vatn. 100 døyr kvar dag av sjukdommer som skuldast ureint drikkevatn og dårlige sanitær- og hygieneforhold. Klimakrisa skaper stadig større vassmangel i delar av den fattige verda. 

Sponsorer

kviteseid rørhandel.jpg

image28aak.png