Situasjonen i Malawi etter syklonen Idai

Situasjonen i Malawi etter syklonen Idai

Situasjonen i Malawi etter syklonen Idai

Kirkens Nødhjelps katastrofepartnere har vært uvurderlig i arbeidet med å nå de tusenvis av mennesker sør i Malawi, som var rammet av syklonen Idai tidlig i mars.

I de åtte leirene Kirkens Nødhjelp arbeidet i, var det kritisk behov for telt, vann- og sanitærsystem og hygieneopplæring. Det er stor fare for at det bryter ut kolera i slike leire og derfor har Kirkens Nødhjelp sin kompetanse på rent vann og trygge doer vært livsviktig.

Arbeidet pågår enda. Den 18. til 20. juni har Kirkens Nødhjelp, sammen med vår partner CARD, distribuert 2027 hygienepakker og 2369 pakker med bind, såper og tørkesnor til kvinner og unge jenter i ni forskjellige lokalsamfunn i Nsanje-distriktet (Chazuka, Chikonkha, Dumba, Kachere, Mguda, Mkango, Mphamba, Mpomba og Nyankhwale). Teamet i Malawi benyttet også denne muligheten til å holde kurs om gode hygienepraksis som håndvask, bruk av hygieniske latriner med spesifikt fokus med kvinner og menstruell hygienehåndtering og trygg håndtering av vann.

Som katastrofepartner har dere bidratt til å støtte 10.842 personer i nød.

Tusen takk!