Din bedrift forandrer samfunn

Vann, helse og levebrød

Bli en #dritviktig partner

Bli en #dritviktig partner

Gjennom bærekraftsmålene har alle land i verden forpliktet seg til å sørge for at alle mennesker har tilgang til et trygt sted å gå på do. I 2017 sørget Kirkens Nødhjelp for at 502,000 mennesker fikk tilgang på trygge doer. For å nå målene trenger vi også næringslivet med på laget og vi ønsker å få med deg!

Hvorfor er doer dritviktig?

Diaré kan drepe

Mangel på rent vann, god hygiene og gode toaletter henger sammen. Når man først har fått en vannbåren sykdom som diaré, er en del av behandlingen å drikke vann. Men de som mangler tilgang til rent vann, opplever å bli fanget i en ond sirkel der vannet forverrer sykdommen i stedet for å bidra til å kurere den.

Krise når kriser oppstår

I akutte katastrofesituasjoner er tilgang til do noe av det første som må på plass, siden epidemier som kolera kan oppstå ved mangelen på trygge toaletter.

Kan hemme likestilling og utvikling

For jenter som har menstruasjon, er det ekstra viktig å ha tilgang til ordentlige toaletter og vaskefasiliteter, også på skolen. Uten dette, vil mange jenter ikke kunne opprettholde en god hygiene, og dermed falle ut av utdanningsløpet, noe som igjen er et hinder for likestilling. Mange barn kan også bli utsatt for kronisk underernæring etter å ha vært syke over tid, noe som kan påvirke deres utvikling og svekke deres evne til læring.

"Bruk alltid en latrine!"

Et #dritviktig samarbeid...

 skal engasjere og skape stolthet hos de ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Gjennom vår samarbeidsmodell jobber vi frem gode, relevante og engasjerende kampanjer som bidrar til å redde liv.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar til både økonomiske og sosiale reslutater gjennom følgende mål knyttet til samarbeidet:

Synlighet/omdømme: Samarbeidet skal føre til positiv omdømmebygging og økt fokus på verdens behov for gode vann, sanitær- og hygieneløsninger. Blant annet gjennom:

  • Kampanjer og markering av relevante merkedager som Verdens toalettdag 19.november, Verdens vanndag 22.mars, Verdens mensdag 28.mai og/eller Verdens håndvaskdag 15.oktober
  • Gjensidig omtale i interne kanaler, redaksjonell artikler og omtale i partneramagasinet «Vann forandrer alt» m.m.

Relevans/kunnnskap: Samarbeidet skal ha en tydelig relevans for begge parter og skal bidra til gode vann, sanitær- og hygieneløsninger i landene Kirkens Nødhjelp jobber i.

  • Samarbeidet skal levere på flere bærekraftsmål, spesielt mål 6 Rent vann og gode vann og sanitære løsninger og kan inngå i bærekraftsrapportering og samtidig gi skattefradrag på kr. 30 000.

Deltakelse/engasjement: Samarbeid skal skape internt og eksternt engasjement samt aktivisering av kunder og medarbeidere.

  • Aktiviteter/kampanjer på Verdens toalettdag 19.november (og ev. Verdens vanndag 22.mars, Verdens mensdag 28.mai og Verdens håndvaskdag 15.oktober)
  • Kirkens Nødhjelp kan stille med foredrag, salgsstand m.m

Aktivisering av ansatte

La oss gå sammen om aktiv synliggjøring av et dritviktig tema!

Kontakt oss

Siv Holthe Krogh, leder seksjon for innsamling
Tlf: +47 480 52 166
E-post: siv.holthe.krogh@nca.no

Kristin Morseth, ansvarlig for partnerskap med privat sektor
Tlf+47 957 48 511
E-post: kristin.morseth@nca.no

Siv Øystese, leder seksjon for institusjonelle partnerskap og tilskudd
Tlf: 400 86 803
E-post: Siv.Oystese@nca.no

 

Tilbake