Din bedrift forandrer verden

Vann, klima og bærekraftsmålene

Vil du være en bedrift for fremtiden?

Bærekraft og næringsliv:

Fremtidens ansatte vil gjøre verden bedre – på jobb!

Vil du være en bedrift for fremtiden? Tenk globalt, velg bærekraftig og ta samfunnsansvar.

”Doing good is good for business”.

Sitatet tilhører Virgin-eier sir Richard Branson. Og stadig flere moderne bedrifter følger ham i det. Det merker vi i Kirkens Nødhjelp, som de senere årene har sett en fantastisk utvikling i norsk næringsliv, der interessen for å levere på mer enn den økonomiske bunnlinjen har økt.

Der næringslivets støtte til organisasjoner som oss tradisjonelt har vært knyttet til interne effekter som felleskapsbygging, intern stolthet og lojalitet til egen organisasjon, er samfunnsansvar nå i ferd med å bli en forutsetning for næringslivets framtid. Og det er særlig fokuset på bærekraft som driver den økende interessen.

Sammen mot bærekraftsmål

I dag benytter vi alle mer ressurser enn jorda produserer. Næringslivet representerer 60% av verdens BNP og myndighetene ønsker at næringslivet skal bidra til bærekraftige løsninger på verdens felles utfordringer.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Utgangspunktet er forskjellig i ulike land, men bærekraftsmålene er de samme for oss alle. De har derfor blitt et veikart for bedrifters strategier på miljø-, og samfunnsansvar, og fra det kan vi se et klart bilde:

Nåtidens utfordringer og krav kan ikke løses med gårsdagens forretningsmodeller. Til det trenger man innovasjonskraft og internasjonal kompetanse.

For oss som jobber med 16 av de 17 bærekraftsmålene til daglig, er det derfor fantastisk å se den omstillingen og innovasjonsutviklingen som er i gang i næringslivet internasjonalt og i Norge:

Nye produkter og tjenester som adresserer samfunnsproblemer og sosiale behov, utvikles konstant. Resultatet er at samfunnsansvar og bærekraft finner veien inn til selve kjernen av forretningen i bedriften.

Millennials vil engasjeres

Det er smart. Mye internasjonal forskning spår nemlig at samfunnsansvar vil bli et konkurranseparameter på linje med pris og kvalitet. Det lønner seg for bedrifter å være bærekraftige, eller som sir Branson ville sagt det: It's good for business.

I en undersøkelse utført av Deloitte i 2016 svarte 87 prosent av de spurte at en bedrifts suksess måles av mer enn bare økonomiske resultater.

  • Høykvalifiserte ansatte tiltrekkes av bedrifter de anser som bærekraftige
  • Ansatte er villige til å arbeide for relativt sett lavere lønn i et bærekraftig selskap

Det er ingen tvil om at næringslivet må ta dette på alvor for å tiltrekke seg den fremtidige arbeidskraften. Unge er den gruppen som lettest lar seg begeistre av bedriftens samfunnsansvar, viser analyseselskapet Opinions trendrapport, Consumer Stories, for 2017-2019.

For Millennials vil påvirke, og de tror ikke at det må være et skille mellom mål og resultat når det gjelder sosiosponsing eller veldedighet.

Opinion-rapporten for 2017-2019 forteller at engasjementet for miljøet topper listen over hva unge bryr seg om, men i følge analyseselskapet vil dette endre seg i løpet av får år, da bekjempelsen av fattigdom og urettferdighet kan komme til å ligge øverst.

Bærekraftige selskaper har tillit

Det er ikke bare hos de nye ansatte at bedrifter som tar samfunnsansvar er attraktive. Bærekraftige selskaper opplever også å ha høy tillit i markedet, og denne tilliten forsterker omdømmet og fremmer økonomisk virksomhet. Internasjonalt har bærekraftige selskaper også færre kapitalbegrensninger. I noen produktmarkeder foretrekker kunder bedrifter de anser som ansvarlige, og stadig flere er villige til å betale en høyere pris for varer de anser som bærekraftige.

Din bedrift kan gjøre en forskjell

Klimaendringene, ressursknapphet, fattigdom og finanskrise utfordrer næringslivet til å tenke på den triple bunnlinjen; å ha fokus på hvordan virksomheter kan tjene penger og samtidig bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Ved å utnytte deres evne til samarbeid og å være nyskapende, kan man gjennom avtaler med Kirkens Nødhjelp være med å sette ny agenda og utgjøre en forskjell.

Et samarbeid kan bidra til innovasjon, relasjonsbygging, økt salg, intern stolthet, sosial valuta og gjennom dette -  et styrket omdømme. Vi på vår side trenger alternativ kapital, som for eksempel kompetanseutveksling.

Dette er viktig kapital for en bransje som måles etter administrasjonskostnaden. Samtidig som vi må være smarte og hente riktig kompetanse utenfra, vil utvekslingen gi mening til bedriften og de ansatte. Dette er en mulighet næringslivet kan benytte seg av når man ønsker å forflytte fokus fra mål til implementering av bærekraftsmålene.

For oss i Kirkens Nødhjelp er det noen viktige suksessfaktorer i samarbeidet med næringslivet:

  • Relevans i samarbeidet.
  • Tydelighet i kommunikasjonen.
  • Skikkelighet i forhold til arbeidet.

Kirkens Nødhjelp jobber daglig med 16 av de 17 bærekraftsmålene. Det er nå 5000 dager igjen før målene skal være oppnådd. Kontakt oss gjerne om dere vil ta en prat om bærekraftig utvikling og hvordan et samarbeid kan styrke konkurranseevnen til nettopp din bedrift!

 

Gunn Inger Røkke Ruud er teamleder for næringsliv og major donors i Kirkens Nødhjelp