Din bedrift forandrer verden

Vann, klima og bærekraftsmålene

Forventer bærekrafts-plan fra Brende

Forventer bærekrafts-plan fra Brende

I morgen legger utenriksminister Børge Brende frem stortingsmeldingen om utviklingspolitikk.

Her er Kirkens Nødhjelp og Changemakers forventninger til meldingen:

Langsiktig plan for Norges globale bidrag til bærekraftsmålene:

Meldingen må inneholde en langsiktig plan for hvordan Norge skal bidra globalt til å nå bærekraftsmålene frem mot 2030. Planen bør:

  • Legge føringer for statsbudsjettet
  • Være langsiktig og forutsigbar
  • Underlagt krav om årlig rapportering, utenom statsbudsjettet
  • Være tverrpolitisk forankret

Fattigdomsbekjempelse i fokus – ikke egeninteresser:

Bistand må ikke bli brukt som et verktøy for å nå utenrikspolitiske eller sikkerhetspolitiske mål. Det er viktig at bistanden ikke blir et virkemiddel i en stabiliseringsstrategi for Europa, men en strategi mot sårbarhet og fattigdom. Settes egeninteresser foran fattigdomsbekjempelse, vil vi aldri nå bærekraftsmålene.

Bistand kan ikke finansiere bærekraftsmålene alene:

Bistand er helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å nå FNs bærekraftsmål. Det er avgjørende at alle politikkområder trekker i retning bærekraftsmålene og ikke undergraver disse.

  • Ulovlig kapitalflukt rammer utviklingsland hardest – koster Afrika 50 milliarder dollar i året, og reduserer evnen til å finansiere egen utvikling. Selskaps skattejuks må stoppes. Regjeringen bør gå inn for å et skatteorgan i FN der utviklingsland er med på like fot.
  • Bærekraftsmålene er ambisiøse, men mangler finansiering. Bistand vil ikke være tilstrekkelig. Det bør komme konkrete forslag om innovativ finansiering utover bistandsmidler.

Bistand skal dekke ulike behov i ulike land:

  • I de fattigste landene bør bistand innrettes for å bidra til å sikre menneskers grunnleggende behov og rettigheter, mens bistand til mer ressurssterke land bør bidra til bedre fordeling av ressurser; styrking av institusjoner, demokrati og menneskerettigheter, inkludert støtte til det sivile samfunnet.
  • Norske myndigheter må arbeide aktivt i OECD/DAC og andre relevante arenaer for at bistandsdefinisjonen ikke skal utvides. For eksempel bør ikke utgifter til flyktninger i Norge dekkes over bistandsbudsjettet.
Tilbake