Din bedrift forandrer verden

Vann, klima og bærekraftsmålene

Verdens vanndag 2019: «Leaving No One Behind»

Verdens vanndag 2019: «Leaving No One Behind»

FNs internasjonale vanndag markeres i Forskningsparken i Oslo 22. mars. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av Verdens vanndag. Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdenssamfunnet og Norge best kan sikre at vannrettigheter og rettigheter til sanitære løsninger kommer alle til del.

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 22.03.2019, 9:00–15:00
For påmelding og mer informasjon, se Teknas hjemmesider

Årets internasjonale tema er «Leaving No One Behind»: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper?

FNs bærekraftsmål 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Se foreløpig program

Arrangørene av Verdens vanndag

Tilbake