Helse og utvikling

Kirkens Nødhjelps partnermagasin

Samarbeid med Lærdal Global Health

Samarbeid med Lærdal Global Health

I Sør-Sudan skjer bare 10 % av alle fødsler med kvalifisert helsepersonell til stede. Derfor trengs det flere kvalifiserte jordmødre!

I Tanzania ved Haydom Lutheran Hospital samarbeider vi med Lærdal Global Health om blant annet opplæring av jordmødre.

Tilbake