La flere fylle fem

Mor og barn

Håp på vekta

La flere fylle fem

Håp på vekta

Vaksiner, kostholdsråd og veiing gir små barn i Malawi en større sjanse for å overleve.

Latteren runger fra en skoglund i landsbyen Mulumuzana, der noen voksne og barn har samlet seg. En vekt henger fra et tre, og Soyapi Ng'oma er i ferd med å veie en liten jente i den.

Mobile klinikker

Soyapi Ng'oma er en av de frivillige helsearbeiderne ved mobilklinikken i Mulumuzana, et månedlig helsetilbud for mødre og barn som bor for langt unna Lunjika til å ta med barna sine til helsestasjonen. I stedet drar et team med helsearbeidere fra Lunjika helsestasjon ut i distrikter som Mulumuzana, for å drive oppfølging av gravide og mødre med små barn.

I dag er det jordfar Vinjeru Mhango og et mobilt helseteam som har kommet, og som får hjelp av lokale frivillige i Mulumuzana til konsultasjonene.

Under fem

Alle undersøkelsene er del av "Under fem"-programmet på Lunjika, et helsetilbud som følger barna fra de er født og helt frem til femårsdagen.

– De første fem leveårene er en overgangsperiode. Et barn er født med lite motstandsevne, og vi lever i en verden full av sykdommer. Ved å følge nøye med på barna, oppdager vi sykdommer tidlig og sikrer at de vokser som de skal. Det gjør at vi klarer å hjelpe dem som trenger det før det er for sent, forklarer Vinjeru.

Jevnlig helsekontroll

Programmet starter allerede på barselavdelingen på Lunjika. Gjennom de neste fem årene får barna nødvendige vaksiner, og går gjennom jevnlige helsekontroller der høyde og vekt blir nøye overvåket. Foreldrene får også veiledning i riktig kosthold, og feilernærte barn får ta del i et ernæringsprogram ved helseklinikken.

– Det er de første fem årene som er vanskeligst å overleve. Ved å følge barna tett, får de en bedre sjanse til å overleve. Når barna fyller fem, er det som om de har krysset en bro, smiler jordfaren fra Lunjika.

Færre barn dør

Soyapi har sett store forandringer gjennom sine 20 år ved mobilklinikken i Mulumuzana.

– Færre barn dør før fylte fem år, og færre kvinner dør i fødsel fordi de nå føder på sykehus. Det er en veldig flott utvikling. Jeg ser også at folk vet mer om familieplanlegging. Før fikk kvinnene barn i tett rekkefølge, og kom kanskje til under fem-klinikken med tre barn under fem år. Jeg møtte ofte gravide kvinner med to barn under fem år. Slik er det ikke lenger, sier hun, før hun tar imot nestemann i køen av barn som skal veies.

Lærer sunn barnegrøt

Treåringen Philip ser skeptisk opp på mamma Jessie Soko da han blir bedt om å henge etter armene fra vekta.

– Det er viktig å få sjekket at han vokser som han skal, sier Jessie mens hun iherdig prøver å unngå at Philip løper sin vei.

Trebarnsmora setter stor pris på den mobile helseklinikken.

– Alle barna mine har fulgt helseprogrammet for barn under fem år. Selv har jeg lært mye om ernæring og helse, blant annet hvordan jeg skal lage barnegrøt med flere ulike matgrupper. Jeg tar også med meg barna hit hvis de blir syke, sier hun og legger armen rundt lille Philip, som er lett fornærmet etter veieseansen.

– Det er veldig godt å vite at det er kvalifisert helsepersonell her.

Tilbake