La flere fylle fem

Mor og barn

La flere barn fylle fem

La flere fylle fem

La flere barn fylle fem

Visste du at hvert minutt dør elleve barn som ikke rakk å fylle fem år?

Et barn blir født. Livet hennes starter i Malawi. Kanskje skal akkurat hun løse kreftgåten? Kanskje blir hun verdens beste lærer? Det vet ingen. For først må hun overleve barndommen sin.

Og de fem første leveårene er kritiske i et land som Malawi.

Dør før femårsdag

Barn i sårbare stater eller konfliktland har nemlig mye større risiko for å dø før de kan feire femårsdagen sin. Selv om det gjerne er slik at barnedødeligheten reduseres når fattige land blir rikere, trenger det ikke å være slik.

Mange faktorer er med på å avgjøre om barna skal vokse opp og få et liv med god helse: Krig og konflikt, klimaendringer, etnisk bakgrunn, kjønn og om du bor i byen, på landsbygda eller i slummen.

Ei jente som er født i Afrika sør for Sahara har tolv ganger større sannsynlighet enn et norsk barn for å dø før hun fyller fem år.

Lungebetennelse og diaré som følge av manglende tilgang på rent vann er det som tar flest barneliv.

Kronisk mangel på helsearbeidere er også en årsak til at mødre og barn dør.

Jenter har en større risiko for å dø enn gutter. De risikerer å ikke bli tatt til lege når de er syke, å ikke få gå på skole, å bli giftet bort i svært ung alder eller å selv få barn før de er 12 år.

Barn av unge mødre er ofte mer underernært enn andre barn.

Vaksiner hjelper

FNs nye bærekraftmål er ambisiøse: Redusere barnedødeligheten for barn under fem år med to tredjedeler.

Dette er også det Kirkens Nødhjelp jobber med. I Malawi har vårt og andres arbeid resultert i at barnedødeligheten har blitt halvert, og derfor vet vi mye om hva som nytter:

  • Vaksiner gir immunitet for smittsomme sykdommer
  • Tilgang på rent vann reduserer risikoen for lungebetennelse og diaré.
  • Investeringer i helsesystemer og helsearbeidere slik vi allerede har gjort i Malawi i flere år, gjør at barn og gravide lettere får nødvendig helsehjelp.

Det haster å få på plass flere av disse tiltakene, slik at enda flere barn kan våkne opp til frydefulle rop på bursdagen sin: Gratulerer med fem år

Tilbake