Vann forandrer alt

Kan du se for deg at du bruker flere timer hver dag på å hente vann? Kan du tenke deg hvordan det er å gi barna dine skittent vann som du vet kan gjøre dem syke?

Før og etter: Takket være støttespillere som deg, har Tizibit (12) og 5 700 innbyggere i Derefo i Etiopia fått tilgang til rent vann. I høyre glass ser du vannet fra dammen hvor hun tidligere hentet drikkevannet sitt fra.
Før og etter: Takket være støttespillere som deg, har Tizibit (12) og 5 700 innbyggere i Derefo i Etiopia fått tilgang til rent vann. I høyre glass ser du vannet fra dammen hvor hun tidligere hentet drikkevannet sitt fra.

Verden har nok rent vann til alle. Vannkrisen skyldes først og fremst urettferdig fordeling globalt og lokalt, og klimaendringene forsterker problemene.

Som alle kriser, rammer også vann­krisen de mest sårbare hardest. Fattigdom, konflikt, korrupsjon og klimaendringer øker sårbarheten, både til land, lokalsamfunn og familier. Og på samme måte som mangel på utvikling er en årsak til vannkrisen, er mangel på rent vann et hinder for utvikling.

844 millioner mennesker

– 1 av 9 i verden – mangler tilgang til rent vann.

1 million mennesker dør

hvert år av urent vann og utrygge sanitærforhold.

For å sikre bærekraftige løsninger, arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt i mange land, samtidig som vi hvert år sikrer 1,3 millioner mennesker tilgang til rent vann.

Din støtte kan sikre minst ett menneske varig tilgang til rent vann hver måned. Det blir rent vann til flere enn 12 mennesker hvert år!

1.000 barn dør hver dag

av en vannrelatert sykdom som diaré.

2 millioner arbeids- og skoletimer

går med hver dag på vannhenting.

 

Rent vann redder liv.
Rent vann forandrer liv.
Sammen forandrer vi verden,
ett liv om gangen.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i