Merkedagsgaver

Dåp, bursdag, konfirmasjon, bryllup, jubileum: Del oppmerksomheten på den store dagen med noen som bare ønsker seg en vei ut av fattigdom.

Mange ønsker seg en pengegave til et godt formål i stedet for gave til seg selv. Dersom du ønsker at dine gjester skal støtte Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du ringe vår giverservice tlf 22 09 27 00, dersom du ønsker å få tilsendt gavegiroer til å legge ved invitasjonene. Du kan også ganske enkelt oppgi kontonummeret for merkedagsgaver som er 1602.58.89030 i invitasjonene.

Gjestene kan alternativt legge pengene i en stor bøsse eller skål på festen. Da blir det den enkelte gir, anonymt. Så sant vi har ditt 11-sifrede fødselsnummer vil gaven bli innberettet til skattefradrag sammen med eventuelle andre pengegaver du har gitt i løpet av året.

Etter 2-3 uker sender vi deg et takkebrev vedlagt en takkeliste med navn på de som har gitt og hvor mye de har gitt.

Vi ønsker deg en fin feiring!

Informasjon til gjestene:

Du er blitt invitert til å feire en stor dag og jubilanten ønsker en gave til Kirkens Nødhjelp i stedet for til seg selv. Slik går du frem:

Kontonummer for merkedagsgaver er 1602.58.89030 dersom du ønsker å betale direkte i nettbanken. Dersom du heller ønsker å få tilsendt en giro, kan du ringe Kirkens Nødhjelps giverservice som har telefonnummer 22 09 27 00.

Det er viktig at du merker giroen eller betalingen med jubilantens navn og ditt navn.

Etter 2-3 uker lager vi så en takkeliste som vi sender jubilanten sammen med et takkebrev. I listen står det hvem som er givere og hvor mye hver person/familie har gitt, slik at jubilanten selv kan takke hver enkelt.