Personopplysninger

Kort sagt: Kirkens Nødhjelp oppbevarer ditt navn, din adresse og informasjon om gaven du har gitt. Vi vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre.

Du kan når som helst be om innsyn, og du kan selvsagt reservere deg mot nye henvendelser fra oss om du ønsker det. Send en mail til giver@kirkensnodhjelp.no dersom du ønsker å reservere deg mot eventuelle fremtidige henvendelser fra oss.

I henhold til Personopplysningsloven §8 „Vilkår for å behandle personopplysninger“, bokstav a), b) og f) behandles opplysninger henholdsvis for å oppfylle en avtale med støttespillere, oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser, foruten for å ivareta oragnisasjonens berettigede interesse av å opprettholde et personregister til bruk i arbeidet med å oppfylle organisasjonens formål. Organisasjonen behandler ikke sensitive personopplysninger i sitt register. Foruten personalia, oppbevarer Kirkens Nødhjelp informasjon om bidrag som er ytt.

Dersom vi ikke har ditt personnummer, forsøker vi å lese dette inn fra Folkeregisteret for at du skal få skattefradrag. Dette gjøres i forkant av den årlige skattekvitteringsutsendelen, men det er ikke alltid vi får treff i registeret. 

Kontroller derfor skattekvitteringen, som lander i postkassen innen 1. februar. Meld ifra til oss dersom du ønsker skattefradrag og vi ikke har ditt personnummer innen 15. februar.

Fødsels- og personnummer brukes kun til å innrapportere gaver, og vil aldri utleveres til andre. Du kan reservere deg mot at vi oppbevarer ditt personnummer ved å kontakte vårt servicesenter på e-post: giver@kirkensnodhjelp.no  eller på telefon 22 09 27 00.

Organisasjonen forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

Kirkens Nødhjelp benytter i overensstemmelse med gjeldende regelverk opplysninger om navn og adresse til markedsføringsformål. Kirkens Nødhjelp vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre. Behandlingsansvarlig er Leder for innsamlingsseksjonen.  

Personer som er registrert i Kirkens Nødhjelps register, kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Slik informasjon vil kun bli utleverte når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.