Testamentariske gaver

Hva vil du skal skje med dine verdier når du er borte? Gjennom Kirkens Nødhjelp har du mulighet til å etterlate deg en arv som skaper forandring for mange.

Dersom du ikke har satt opp testament, regulerer arveloven hvem som arver deg. Har du nær familie, som barn og ektefelle, tilfaller det meste av det du etterlater deg disse, og det er begrenset hva du kan råde over i testamentet. Hvis du har overtatt verdier etter gjensidig testament eller sitter i uskifte, bør du få juridisk hjelp til å sette opp testament, da det kan være forhold som må tas hensyn til ved opprettelse av testamentet.

Er du gift, men har ikke barn?

Dersom du er gift, men ikke har barn, kan du og din ektefelle sette opp et felles testament som kalles ”gjensidig testament”. I et slikt testament kan ektefellene fastsette hva som skal skje når den første av dem dør, og også gjøre bestemmelser om hva som skal skje når den lengstlevende dør. Arvelovens regler om gjensidige testamenter tilsier at man bør få juridisk bistand for å sette opp et slikt testament.

Er du ugift og har ikke barn?

Har du ikke barn og er ugift, står du helt fritt til å testamentere slik du vil. Du kan velge å tilgodese familie, venner eller organisasjoner. Et testament kan endres eller tilbakekalles fritt.

For at et testament skal legges til grunn ved et arveoppgjør må det legges frem ved arveoppgjøret. Det må med andre ord oppbevares trygt. Videre må formreglene være fulgt slik at testamentet er gyldig.

Hva kreves for å sette opp et gyldig testament?

Kontakt oss for en uformell prat

Ta gjerne kontakt med Wenche Kaasa Johansen i Kirkens Nødhjelp for en uformell prat om ditt testament!

Tlf: 932 42 434
E-post: Wenche.Kaasa.Johansen@nca.no