Din Arv - en kilde til liv

Med ditt testament er du med å sikre fremtiden til dem du etterlater deg. I tillegg kan en del av din arv gi liv og håp til noen som bare ønsker seg en fremtid.

Din arv

Delta på gratis informasjonsmøte

I 2024 arrangerer vi gratis informasjonsmøter om arv og testament i Trondheim (21.mai), Oslo (28.mai), Bergen (17. september) og Stavanger (18. september). Kontakt Siv Holthe Krogh i Kirkens Nødhjelp på telefon 480 52 166 eller send en e-post til shk@nca.no for mer informasjon. Du kan også lese mer her.

Hvorfor skrive testament?

Et testament kan skape klarhet og ro rundt fordelingen av arv, enten du har livsarvinger eller ikke, og uansett hvor store eller små verdier du etterlater deg. Du trenger ikke velge mellom dine nærmeste eller din hjertesak i testamentet; selv en liten del av din arv kan skape store endringer i livet til mennesker som mangler det meste.

Hva kan en testamentarisk gave bety?

En testamentarisk gave kan redde liv eller gi et enkeltmenneske, en familie eller et helt lokalsamfunn nye muligheter, og den kan gi ringvirkninger for generasjoner. Din arv kan være en kilde til liv!

50.000 kroner kan gi 200 mennesker varig tilgang til rent, trygt vann
Ett av ni mennesker i verden mangler tilgang til rent vann. Urent vann tar flere menneskeliv enn våpen i krig. Men vannkrisen tar ikke bare liv. Hver eneste dag bruker jenter og kvinner i fattige land 200 millioner timer på å hente vann. Det er 200 millioner arbeidstimer – eller skoletimer.  

En testamentgave på 50.000 kroner kan gi rent, trygt vann til 200 mennesker livet ut. Gaven gir bedre helse og tid til skolegang eller inntektsbringende arbeid. Tilgang på rent, trygt vann forandrer alt!

100.000 kroner kan gi en brønn som gir rent vann til en landsby
En brønn med rent vann betyr forskjellen på slit og skolegang, fare og trygghet, sykdom og helse, liv og død. Særlig for kvinner og jenter, som gjerne har hovedansvaret for å hente vann, er en brønn i nærheten viktig. En brønn frigjør tid til skolegang og viktige gjøremål. Brønnen skaper samtidig et sosialt samlingspunkt i landsbyen.

En testamentgave på 100.000 kroner kan gi en brønn som sikrer innbyggerne i en hel landsby trygg og varig tilgang til rent vann.  

500.000 kroner kan skape en hel skog
«Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro...» er en strofe fra en kjær barnesang om naturglede og om å finne ro i skogen. Skogen gir også mat, brensel, fôr, materialer, beiteområder, tømmer og medisiner. Skog spiller en viktig rolle for verdens klima, både fordi den tar opp og lagrer karbon og fordi den er tilholdssted for inntil 90 prosent av alle landlevende dyr og planter vi kjenner. Men over hele verden har store skogområder blitt hogget ned. Dette er en akutt utfordring for livet på kloden!

I Etiopia anslås det at kun 11 prosent av skogene er igjen. Blant disse er de små urskogene som omkranser de ortodokse kirkene i landet. Noen av disse kirkeskogene er hele 1500 år gamle. Her finnes det uunnværlig genetisk materiale som er viktig for å få til vellykket skogplanting. Sammen med prester, forskere, våre partnerorganisasjoner, norske myndigheter og etiopiske lokalsamfunn kan du være med å beskytte kirkeskogene – og plante ny skog!

En testamentgave på 500.000 kroner kan gjenopprette en hel skog ved å plante nye trær i de tradisjonsrike og livsviktige kirkeskog-oasene.

Hvordan opprette og skrive et testament?

Det er langt enklere å opprette et testament enn du kanskje hadde forutsett. Videoen nedenfor forklarer hvordan du går frem.

Spørsmål og svar

Vi får ofte henvendelser fra personer som ønsker å skrive testament. Våre samarbeidspartnere i Codex Advokat, gir råd og hjelp kostnadsfritt til personer som ønsker å tilgodese Kirkens Nødhjelp i sitt testament. Vi kan formidle kontakt med familierettsadvokat Andreas Poulsson i Codex Advokat som jobber spesialisert med arverettslige problemstillinger og testamenter.

Andreas Poulsson
Advokat Andreas Poulsson jobber som advokat og partner i Codex Advokat. Han har lang erfaring med å opprette testamenter og håndtere spørsmål om arv.

Her svarer advokaten Andreas Poulsson hos Codex Advokat på spørsmål om det å skrive testament

Hvordan lager jeg et testament?
Det er ganske enkelt å skrive et testament hvis du vet hvordan det skal gjøres. Men det er noen forhold du må huske på for at testamentet skal være gyldig. Dette er blant annet følgende:

  • Testamentet må være skriftlig
  • Det må fremgå av testamentet at det er et testament, og det bør dateres
  • Testamentet må signeres sammen med to vitner
  • Vitnene må være til stede samtidig som du signerer testamentet ditt, og de må være myndige og ubeslektet med deg eller noen som er tilgodesett i testamentet
  • Testamentet må respektere livsarvingers pliktdelsarv og ektefellens minstearv

Hva er livsarvingenes pliktdelsarv?
Livsarvingene er barna til arvelateren. Livsarvingene har krav på arv tilsvarende 2/3 av formuen, begrenset oppad til 1 million kroner for hvert barn. Fra 1.1.21 er maksimumsbeløpet økt til 15 G (G=Grunnbeløpet i Folketrygden. 15 G er ca. 1,5 millioner kroner i 2020).

Hva er ektefelle/samboers arverett?
Etter loven arver ektefellen ¼ av formuen, men aldri mindre enn 4 G dersom man har livsarvinger. Dette kalles ektefellens minstearv. For ektefeller uten livsarvinger er minstearven 6 G. Ektefeller kan begrense ektefellearven fra ¼ ned til minstearven (4 G eller 6 G), men dette må gjøres i et testament som ektefellen er kjent med på forhånd. Ellers har ektefeller rett til å overta boet i uskifte ovenfor felles livsarvinger, men på visse vilkår.

Når det gjelder samboere er det kun samboere som har hatt, har eller venter felles barn som har en arverett etter loven. Denne er på 4 G. Samboere som har hatt, har eller venter felles barn har også rett til å overta felles bolig med innbo, og bil og fritidseiendom som tjente til felles bruk, i uskifte ovenfor de felles barna. Arv til en samboer ut over dette må reguleres i et testament.

Hvis du har spørsmål til ektefelle eller samboers arverett, eller uskiftet bo, må du gjerne ta kontakt med oss.

Hvor mye kan jeg testamentere til andre?
Dersom du kun har livsarvinger, har du fri testasjonsrett for 1/3 av formuen din, eller all formue som overstiger at hvert barn får 1 million/15 G. Hvis du har ektefelle eller samboer med arverett (dvs. samboer som du har hatt, har eller venter barn med), må du også ta hensyn til deres arv/minstearv. Innenfor disse begrensningene står du fritt til å gi en testamentarisk gave.

Vi opplever at både livsarvinger og ektefeller setter pris på at noe av arven blir testamentert til dem som trenger det mest. Uansett om arven er stor eller liten oppleves det ofte givende både for arvelater og arvingene at deler av arven er med på å hjelpe mennesker i nød. Dette er også med å   synliggjøre hvilke verdier som var viktig og skaper et  fint minne etter arvelater, der deler av midlene han/hun har skapt kan bidra til en bedre verden.  

Hva hvis jeg ikke har livsarvinger eller ektefelle/samboer?
Hvis du ikke har livsarvinger og heller ikke ektefelle/samboer, har du fri testasjonsrett. Hvis du ikke skriver et testament om hvordan arven etter deg skal fordeles, vil den følge lovens ordning. Det er derfor ekstra viktig at de uten barn eller barnebarn tenker godt igjennom hvordan de ønsker å fordele arven sin. Ved en testamentarisk gave kan hele eller deler av arven også bidra til å redde og forandre liv.

Hvem er det som oppretter testament?
Hos Codex Advokat opplever vi at mange kan dra nytte av å skrive et testament, men at det kan være ulike årsaker til dette. Det kan handle om å fordele bestemte eiendeler, for eksempel et maleri eller en hytte, slik at det ikke blir uenighet mellom arvingene om fordelingen. Det kan også handle om å sikre en gjenlevende ektefelle eller et mindreårig barn. Det er ikke bare eldre som skriver testament. For noen er det riktig å gi en testamentarisk gave. Dette kan gjøres som eneste disposisjon i et testament, eller som et ledd i mange andre disposisjoner som testator ønsker å gjøre for at arven skal fordeles akkurat slik vedkommende ønsker.

Hvor oppbevares testamentet mitt?
De fleste testamenter sendes til tingretten for deponering (mot et lite engangsgebyr) noe som gir en sikker oppbevaring og sikrer at testamentsarvingene blir orientert om testamentet ved et dødsfall.

Tingretten gir ikke opplysninger om testamentet ditt til noen før etter du har falt fra og arven skal fordeles.

Dersom du deponerer testamentet hos tingretten, vær oppmerksom på at tingretten ikke kvalitetssikrer testamentet ditt. De ser ikke på om testamentet er riktig gjort eller om det er feil i testamentet. Dette må du selv sørge for, eventuelt ved å snakke med en advokat. 

Testamentet ditt er fremdeles gyldig selv om du oppbevarer det på annen måte, men uten den samme sikkerheten som oppbevaring hos Tingretten gir. Kirkens Nødhjelp oppbevarer ingen testamenter. De har heller ikke innsyn i testamentet før den dagen du har falt fra, og blir orientert om det.

Hva skal jeg gjøre om jeg har spørsmål om å opprette testament?
Hvis du ønsker å opprette et testament som gir en gave til Kirkens Nødhjelp, eller har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med oss i Codex Advokat via kontaktinformasjonen til Siv Holthe Krogh og Wenche Kaasa Johansen under. Vi har også utarbeidet noen forslag til hvordan et testament kan settes opp i testamentsmalene under.

Husk at det kan være lurt å kvalitetssikre testamentet ved å snakke med en advokat, slik at det ikke blir misforståelser eller formfeil som gjør at arvingene blir uenige i ettertid.  

Hvis du har spørsmål ut over det som er skrevet i artikkelen over, håper vi dere tar kontakt for en hyggelig samtale.

Eksempel på testament

Her finner du eksempel på et testament du kan bruke som utgangspunkt når du skal utforme ditt eget.

Eksempel på testament uten livsarvinger/ektefelle (pdf)

Eksempel på testament med livsarving/ektefelle (pdf)

Gjensidig testament for ektefeller (pdf)

TA KONTAKT!

Ønsker du mer informasjon om arv, testament og Kirkens Nødhjelps arbeid? Vi setter pris på å høre fra deg. Vi har også mulighet til å formidle gratis advokatbistand. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Siv Holthe Krogh

Siv Holthe Krogh
Tlf: 480 52 166
Epost: siv.holthe.krogh@nca.no

Fredrikke_sirken.png

Fredrikke von Essen Fisher
Tlf: 932 42 487
Epost: fredrikke.von.essen.fisher@nca.no