Hvordan sette opp testament

Slik setter du opp et gyldig testament:

  1. Testamentet må være skriftlig, og det må klart fremgå at det er et testament.
  2. Testamentet må underskrives av testator med to vitner tilstede som vet at det er et testament. Testamentsvitnene må undertegne testamentet mens testator og begge vitnene er tilstede.
  3. Vitnene må være over 18 år og myndige.
  4. Vitnene eller vitnenes familie må ikke være begunstiget i testamentet.
  5. Testamentsvitnene må ikke ha et tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

Last ned et eksempel på et enkelt testament her (Word, 26kb)

I tillegg til disse lovfestede kravene anbefales det at disse punktene er med i testamentet:

  1. Testators og vitnenes fødselsnummer bør være med i testamentet, slik at tingretten kan oppbevare testamentet.
  2. Vitnene bør bevitne at det er et testament, at testamentet er satt opp av fri vilje og at testator var ved sans og samling.
  3. Testamentet må være datert. Finnes det flere testamenter med motstridende innhold, legges det nyeste testamentet til grunn.
  4. Hvis du ønsker at det opprettes gravlegat eller har andre ønsker knyttet til gravferd/gravsted, kan dette tas med i testamentet.
  5. Hvis du ønsker at en bestemt person skal ha ansvaret for arveoppgjøret, kan dette tas med i testamentet.

Last ned et testament med bestemmelser om gravlegat og testamentfullbyrder her (Word, 30kb).

Når det gjelder oppbevaring av testament kan testamentet i original leveres inn til tingretten der du bor, hvis fødselsnummer til testator fremgår. Tingretten oppbevarer testamentet uten gebyr. I tillegg er det fornuftig å ha noen kopier som du har selv, og som du eventuelt gir til den eller de du har tilgodesett i testamentet.