Bistandspenger må gå til bistand!

Send en sms med kodeord OPPROP BISTAND og ditt navn til 2468

Kirkens Nødhjelp har bedt Børge Brende og regjeringen om å øremerke nødhjelpspenger til forebygging og styrking av lokale kriseplaner. Brende leder den norske delegasjonen under Wolrd Humanitarian Summit. Foto: World Humanitarian Summit.
Foto: World Humanitarian Summit.

Flere milliarder kroner av årets bistandsbudsjett står ubrukt på konto. Vi mener disse pengene må brukes til fattigdomsbekjempelse.

På statsbudsjettet for 2016 satte regjeringen av flere milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til å dekke kostnader i Norge på grunn av økt tilstrømning av asylsøkere. Antall asylsøkere har blitt langt lavere enn ventet, og flere milliarder kroner står derfor ubrukt. Men behovet for bistand ute i verden har ikke blitt mindre selv om færre flyktninger når Norge. Derfor må pengene fra bistandsbudsjettet brukes til bistandstiltak.

Mot slutten av hvert år gjør Stortinget en saldering av statsbudsjettet, med mulighet for å omdisponere ubrukte penger.

Nå må utenriksminister Børge Brende sørge for at de ubrukte bistandsmidlene går til langsiktig fattigdomsbekjempelse og utvikling. Slik kan vi drive effektiv forebygging framfor akutt brannslukking. For å hindre framtidige kriser, må vi skape framtidstro og utvikling der folk bor. 

Publisert: