FN tar grep mot fattige lands gjeld

Den 9. september 2014 vedtok FN en historisk resolusjon for gjeldsslette. Forslaget ble fremmet av fattige land og ble vedtatt med stort flertall. Norge stilte seg nøytral under avstemningen.

Resolusjonen er historisk fordi utviklingsland nå har fått gjennomslag for å få på plass et forutsigbart internasjonalt rammeverk for å håndtere gjeldskriser. Det har lenge vært enighet om at det mangelfull regulering internasjonalt når det gjelder statlig utenlandsgjeld, men det har vært uenighet rundt hva som er den beste løsningen.

Utviklingslandene veldig klare på at man trenger et internasjonalt rettslig rammeverk for å håndtere restrukturering av statlig gjeld. Gjeldsslettebevegelsen har i mange år jobbet nettopp for en uavhengig gjeldsslettemekanisme under FN.

Norge stemte avholdende

Forslaget ble vedtatt med 124 stemmer for, 11 stemmer mot og 41 avholdende stemmer. Norge stemte, til manges skuffelse, avholdende på linje med de fleste andre europeiske land. Norge begrunnet sin avholdende stemme med at prosessen hadde gått for fort frem, men uttalte likevel at man anerkjenner behovet for et slikt rammeverk.

Mange norske aktører, inkludert regjeringens støtteparti Venstre, oppfordret på forhånd Norge til å stemme ja. Og det oppfattes som et linjeskift fra den nye regjeringen at Norge ikke fulgte den oppfordringen. Det er likevel positivt at Norge ikke fulgte land som Storbritannia, Japan, Tyskland, USA og Finland, som var blant de 11 som stemte nei.

Les mer om saken på nettsidene til SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

Kjenner du noen som kanskje kunne tenke seg å være med på sms-opprop? Få dem til å melde seg på ved å sende en sms med kodeord DELTA til 2468.

Publisert: