Krev et FN-organ mot skatteflukt

En rekke internasjonale organisasjoner samles nå bak kravet om å etablere et globalt FN-organ for å bekjempe skatteflukt. Be Norges utenriksminister Børge Brende om å stille seg bak kravet, og jobbe for et vedtak i FNs generalforsamling.

Demonstranter aksjonerer for et skatteorgan under et FN møte i 2015. Foto: IISD.
Demonstranter aksjonerer for et skatteorgan under et FN møte i 2015. Foto: IISD.

Send en SMS med kodeord OPPROP ORGAN og ditt navn til 2468

Panama Papers, Bahamas Leaks og så videre har satt skattespørsmål høyt på den internasjonale dagsorden. Storstilt skatteunndragelse og skatteunngåelse har blitt avslørt, og behovet er åpenbart for sterkere internasjonale regler og samarbeid i skattespørsmål.

Det manglende samarbeidet i kampen mot skatteunndragelse koster verdenssamfunnet milliarder av dollar hvert eneste år. FN-organet UNCTAD har anslått at en type unngåelse av selskapsskatt alene koster utviklingsland mellom 70 og 120 milliarder dollar i året. Enorme summer går tapt, som ellers kunne vært brukt på helse- og utdanningstjenester, og på å bekjempe fattigdom og ulikhet.

Kravet om et FN-organ for skattespørsmål støttes av blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-moon og en rekke uavhengige eksperter på menneskerettigheter og fattigdomsspørsmål. Etableringen av et globalt skatteorgan har også blitt en viktig kampsak for den største gruppen av utviklingsland i FN.

Vi ber Norge slutte seg til den voksende alliansen for et globalt skatteorgan, og Børge Brende om aktivt å støtte dette arbeidet.

Send en SMS med kodeord OPPROP ORGAN og ditt navn til 2468

Publisert: