Krev stans av krigsmateriell til autoritære regimer!

Norge bør fremme demokratier og menneskerettigheter, og ikke eksportere krigsmateriell til diktaturer som bryter menneskerettighetene. Sammen med vår ungdomsorganisasjon Changemaker krever Kirkens Nødhjelp at regjeringen viser større åpenhet rundt våpeneksporten og at slag av militært materiell til autoritære regimer stanses.

Send en SMS med kodeord OPPROP VÅPEN og ditt navn til 2426

Ammunisjon.

Nylig kom eksportkontrollmeldingen som gir oversikt over Norges eksport av militære varer i hele fjor. Den viser at eksporten til autoritære regimer nesten er tidoblet. Det er en dramatisk økning! Definisjonen av autoritære regimer er tatt fra den internasjonalt anerkjente demokratiorganisasjonen Freedom House. Land som Saudi-Arabia, Oman og Qatar står på listen. At Norge er med på å styrke slike land militært, er et svik mot landenes undertrykte befolkninger.

Flere av landene Norge eksporterer krigsmateriell til, deltar også i den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen. Situasjonen i Jemen blir kalt verdens største humanitære katastrofe av FN. Krigføringen gjør det svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å komme inn med humanitær hjelp. Vi kan ikke akseptere at Norge selger militært materiell til statene som står ansvarlig for dette.

Ønsker du ikke lenger å motta våre SMS-opprop?
Send OPPROPSTOPP til 2426