Opprop for båtflyktningene!

Situasjonen i Middelhavet krever umiddelbar handling. Støtt vårt krav om større og raskere innsats for flyktningene.

Skjebnen til båtflyktningene i Middelhavet er en grufull påminnelse om verdens urettferdighet. Situasjonen krever mye av oss som medmennesker. Vi kan ikke sitte stille å se på at mennesker drukner på flukt fra umulige levekår eller på søken etter et verdig liv.

Hver eneste dag jobber Kirkens Nødhjelp og partnere over hele verden med tiltak mot konflikt, fattigdom og urettferdighet. Dette arbeidet er med på å gi mennesker et bedre liv der de befinner seg, og forebygger flukt. Men det er dessverre ikke nok. Situasjonen i Middelhavet er uholdbar og krever at vi griper inn.

Derfor vender vi oss nå mot norske myndigheter og ber om umiddelbar handling. Regjeringen har de siste dagene snudd seg rundt og lovet en ekstrabevilgning på 50 millioner samt et skip som skal sendes innen 1. august. Vi mener at dette ikke er nok. Vi utfordrer derfor regjeringen til å:

  • Sende fartøy og personell til Middelhavet så raskt som mulig, og lenge før 1. august.
  • Økt økonomisk støtte til søke- og redningsoperasjoner og mottak av flyktninger.
  • 1 milliard ekstra i humanitær hjelp til Syria.

Støtt kravet om større og raskere innsats fra regjeringen. Send en sms med kodeord OPPROP FLUKT + ditt navn til 2426.

Publisert: