Opprop mot skattejuks

Mandag 15. juni kan det bli Stortingsflertall for bedre regler mot skattejuks i fattige land. Be KrF og V stemme ja til forslaget!

I 2011 og 2012 kjempet blant annet Kirkens Nødhjelp og Changemaker for at Norge skulle innføre lov om land-for-land-rapportering for norske selskaper. Formålet med land-for-land-rapportering er å gjøre det lettere å avdekke ulovlig skattetilpasning og kapitalflukt fra utviklingsland via skatteparadis, hvor det er nær sagt umulig å få ut finansiell informasjon fra.

Støtt kravet om bedre regler mot skattejuks i fattige land! Send sms med kodeord OPPROP SKATT + ditt navn til 2468

Anslag fra Christian Aid indikerer at rundt 160 milliarder dollar forsvinner fra utviklingsland som følge av ulovlig skatteunndragelse årlig, ved hjelp av skatteparadis, noe som er langt mer enn det som gis i bistand til utviklingsland. En undersøkelse Kirkens Nødhjelp gjorde av de ti største selskapene som er registrert på Oslo Børs i 2011, viste at disse til sammen ikke redegjorde for 212 milliarder kroner. Om bare en promille av dette unndras skatt på ulovlig vis fra utviklingsland, tilsvarer det beløpet til én tv-aksjon.

Ved hjelp av blant annet en hylende fanklubb for daværende finansminister Sigbjørn Johnsen, fikk vi i 2013 gjennomslag for kravet. 1. januar 2014 ble lovendringen iverksatt i Norge. Dette var en svært viktig seier, selv om loven må videreutvikles og forbedres for å bli mest mulig effektiv. Første skritt for å gjøre loven mer effektiv i å avdekke skattejuks, er at selskapene må oppgi mer informasjon enn det som ligger i loven pr i dag: inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer for alle land må oppgis i årsregnskapet for å kunne synliggjøre uønsket skattetilpasning.

Forslaget om en utvidet land-for-land-rapportering kan få Stortingsflertall på mandag, dersom KrF og Venstre velger å støtte forslaget.

Til nå har Ap, SV og Sp stilt seg bak. Både KrF og Venstre har tidligere uttrykt at de er for utvidet land-for-land-rapportering, men det er likevel usikkert hvordan de kommer til å stemme på mandag.

Støtt kravet om bedre regler mot skattejuks i fattige land! Send sms med kodeord OPPROP SKATT + ditt navn til 2468

Publisert: