Stans den ulovlige muren

Israel har startet en utvidelse av seperasjonsmuren og legger dermed beslag på enda mer okkupert jord som tilhører palestinerne. Gi din støtte til de palestinske kirkene som forsøker å stanse utvidelsen!

Nylig fjernet den israelske hæren hundrevis av oliventrær på palestinsk jord i Cremisan-dalen på Vestbredden. Fjerningen er en del av planen om å utvide den ulovlige seperasjonsmuren som skiller israelere og palestinere.

Store deler av muren, som ble påbegynt i 2002, ligger på palestinsk land. Den hindrer dessuten daglig ferdsel for palestinerne med et omfattende system av kontrollposter. Muren ble erklært ulovlig av den internasjonale domstolen i Haag allerede i 2004.

Kirkene protesterer

De palestinske kirkene er sterkt kritiske til muren og jobber nå for å få stanset utvidelsen, og få muren fjernet. Les mer her.

De ikkevoldelige protestene fra de palestinske kirkene har fått bred støtte internasjonalt, blant annet fra Kirkenes Verdensråd. Nå ber Kirkens Nødhjelp også om din støtte ved å signere oppropet mot utvidelsen av den ulovlige muren.

Send en sms med kodeord OPPROP MUREN + ditt navn til 2468, og delta på oppropet du også!

Underskriftene overrekkes myndigheter i ulike land med oppfordring om å øke det diplomatiske presset mot Israelske myndigheter.

Publisert: