Sett Paris-avtalen ut i livet!

Stemmer fra alle de store religionene oppfordrer verdens ledere til å gjøre ord til handling

Under klimakonferansen i Paris ble verden enig om den nye klimaavtalen. Foto:IISD

Signer oppropet du også!


Send en sms med kodeord OPPROP KLIMA og ditt navn til 2468.

En rekke religiøse ledere har allerede stilt seg bak oppropet, men også vanlige folk oppfordres til å signere. Her kan du lese mer om initiativet.

Oppropet har følgende budskap:

  • Regjeringer må undertegne, ratifisere og implementere Paris-avtalen raskt, og øke løfter om å redusere utslippene i tråd med målet om å holde den globale temperaturøkningen til 1,5 grader over førindustrielt nivå.
  • De globale utslippene må reduseres raskt og toppen må være nådd senest 2020, for å holde 1,5-gradersmålet innen rekkevidde.
  • Det må komme mer penger på bordet, spesielt til klimatilpasning i utviklingsland samt tap og skade.
  • Oppfordre til rask utfasing av alle fossile subsidier og en overgang til 100% fornybar energi innen 2050.
  • Oppfordre trossamfunn til å redusere utslippene i sine hjem, arbeidsplasser og gudshus, og å støtte lokalsamfunn som allerede rammes av klimaendringer.
  • Stanse investeringer i fossil energi og investere mer i fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Publisert: