Stans skatteparadisene

Vi kan få en slutt på ekstrem ulikhet og fattigdom i verden. Men da må vi stanse skatteparadisene. 

I løpet av 2016 kommer den rikeste 1 % av verdens befolkning til å eie mer enn resten av verden til sammen. Dette i følge en fersk rapport fra Oxfam. Den samme rapporten viser at 62 enkeltpersoner eier like mye som de fattigste 3,5 milliarder menneskene til sammen.

Skatteparadis er med på å gjøre dette mulig. Utviklingsland taper minst 170 milliarder dollar i skattinntekter hvert år gjennom at rike enkeltpersoner og multinasjonale selskaper gjemmer store beløp i skatteparadis. Mange av verdens regjeringer er med på å opprettholde dette systemet. Dermed taper fattige land enorme summer som de kunne brukt på andre ting - som å gi helse- og utdanningstjenester til sin egen befolkning, og på å bekjempe fattigdom og ekstrem ulikhet.

For å få en slutt på skatteparadisene må regjeringer verden over stå sammen. Vi trenger et globalt skattesystem som tjener det store flertallet, ikke det rike mindretallet. Dette kan du skrive under på ved å sende OPPROP SKATT + DITT NAVN til 2468 (normal SMS-takst).

Din underskrift vil da, sammen med underskrifter fra mennesker verden, bli overrukket til verdens ledere når de møtes på FNs generalforsamling i september 2016. Det vil da være ett år siden de møttes på samme sted og ble enige om FNs bærekraftsmål, der de lovte å få en slutt på ekstrem fattigdom og redusere ulikhet.

Det er på tide å få en slutt på tiden da selskaper og rike mennesker kunne gjemme unna milliarder i skatteparadis. Signer kampanjen ved å sende SMS med kodeord OPPROP SKATT + DITT NAVN til 2468.

Publisert: