Stans eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia

Ingen salg av norsk militært utstyr til stater som begår grove brudd på menneskerettighetene!

I 2014 eksporterte Norge våpen og militært materiell for 2,9 milliarder kroner. Blant landene som har kjøpt militærutstyr fra Norge finner vi Saudi-Arabia, et land som er kjent for å bryte grunnleggende menneskerettigheter. Saudi-Arabia er i ferd med å bli en av verdens største våpenimportører, og deltar i den blodige borgerkrigen som for tiden pågår i Jemen.

Norge eksporterer også militærmateriell til de autoritære regimene Forente arabiske emirater og Qatar. I løpet av en tiårsperiode har Norge eksportert militært materiell til autoritære regimer for til sammen 1,5 milliarder kroner, i følge en rapport skrevet på oppdrag fra Changemaker.

Svenskene har stanset eksporten

Mange aktører har nå tatt til orde for at eksporten av militært utstyr til autoritære regimer må stanses. På Stortinget støtter Venstre, SV, KrF og MDG kravet, mens de andre partiene er ikke overbevist ennå.

Hos våre naboer i øst har regjeringen allerede satt sluttstrek for eksport til Saudi-Arabia. Den norske regjeringen ønsker å videreføre handelen, men dersom et flertall av partiene på Stortinget er uenige, må regjeringen følge opp ved å stanse eksporten. Saken skal behandles på Stortinget denne vinteren.

Kirkens Nødhjelp krever nå at stater som begår grove og systematiske menneskerettighetsbrudd ikke skal få kjøpt militærutstyr fra Norge.

Støtt kravet ved å sende en SMS med kodeord OPPROP FRED + ditt navn til 2468 nå!

Vi vil overrekke din underskrift til representantene på Stortinget som skal behandle saken.

SEND SMS MED IPHONE

SEND SMS MED ANDROID

Publisert: