Skatteflukten rammer verdens fattige hardest

Våre afrikanske partnere kjemper mot den ulovlige kapitalflukten som Panama Papers avslører. De ber om din stemme!

Skatteflukten som Panama Papers avslører rammer verdens fattigste hardest.

Hvert år taper Afrika rundt 50 milliarder dollar i ulovlig kapitalflukt. Dette kunne bygd 151 000 moderne skoler, 500 sykehus eller konstruert 56 millioner kilometer vei, i følge våre partnere. Over årene har afrikanske land tapt enorme summer. 

I Nairobi ble det under lanseringen av kampanjen "Stop the Bleeding" blant annet gjennomført en demonstrasjon gjennom gatene i Kenyas hovedstad.

I stedet forsvinner pengene ut av kontinentet, blant annet gjennom korrupsjon, kriminalitet og ikke minst selskapers kommersielle aktivitet. Faktisk er det kommersiell aktivitet som står for mesteparten av den ulovlige kapitalflukten. Dette skjer blant annet gjennom skatteunndragelser og hvitvasking. Mange av disse selskapene er multinasjonale selskaper, ofte registrert i skatteparadis.

I Nairobi ble det under lanseringen av kampanjen "Stop the Bleeding" blant annet gjennomført en demonstrasjon gjennom gatene i Kenyas hovedstad.

Flere afrikanske organisasjoner, inkludert noen av Kirkens Nødhjelp sine partnere, har nå gått sammen om en tverrafrikansk kampanje: "Stop the bleeding". Der ber de afrikanske og internasjonale ledere om å innføre konkrete tiltak for å stanse den ulovlige kapitalflukten. Blant annet ber de om økt innsyn i finanstransaksjoner og bedre internasjonalt skattesamarbeid.

Så bli med: Støtt våre partneres krav om å stanse den ulovlige kapitalflukten! Send OPPROP PANAMA + ditt navn til 2468.

 

Publisert: