Be Børge Brende støtte utviklingslandenes skattekrav!

I midten av juli samles verdens ledere til et stort FN-toppmøte om finansiering for utvikling i Addis Abeba, Etiopia. Be utenriksminister Børge Brende støtte utviklingslandenes krav om et sterkt FN-organ mot internasjonalt skattejuks i talen sin.

En av de aller største kampene om hvordan utvikling skal finansieres dreier seg om hvordan man skal stanse skatteflukt fra fattige land. Beløp tilsvarende mange ganger den totale bistanden forsvinner ut av fattige land til skjulte kontoer i skatteparadis. Dersom disse pengene blir skattlagt på en skikkelig måte får utviklingslandene mer penger de kan bruke på tiltak som rent vann, skole og et godt helsetilbud.

I dag er det slik at internasjonale spørsmål knyttet til skatt og kapitalflukt diskuteres i organisasjoner som OECD og EU. I disse organisasjonene kan ikke de fattige landene bli medlemmer. Det kan derimot mange av skatteparadisene. Selv om det er utviklingslandene som taper mest penger på internasjonal skattejuks har de svært begrenset mulighet til å påvirke løsningene.

Nå krever de fattige landene at man skal styrke arbeidet mot internasjonalt skattejuks i FN, slik at man kan utarbeide tiltak mot global skattejuks som også fungerer for fattige land.

Kirkens Nødhjelp mener det er viktig at Norge tar dette kravet på alvor. Norge er et lite land, men støtte fra Norge kan likevel bety mye siden vi er et rikt land. Vi ber derfor utenriksminister Børge Brende helt konkret om å løfte dette kravet i sin hovedtale på FN-toppmøtet.

Støtt kravet om et sterkt FN-organ mot skattejuks! Send en sms med kodeord OPPROP SKATT + ditt navn til 2468.

Send SMS med Iphone

Send SMS med Android

Publisert: