Vis klimarettferdighet – la oljen ligge

Klimaendringene truer allerede menneskers liv og levebrød over hele kloden. For å løse klimakrisa trenger vi klimarettferdighet, hvor rike land leder an i å kutte utslipp hjemme og ute. Da må land som Norge la fossil energi bli liggende.

Send en sms med kodeord OPPROP OLJE og ditt navn til 2468.

I dag bidrar eksporten av norsk olje og gass til globale klimagassutslipp mange ganger høyere enn våre egne, norske utslipp. For å løse klimakrisa og kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene, må det meste av de gjenværende reservene av olje, gass og kull bli liggende i bakken.

Klimarettferdighet betyr en rettferdig fordeling av den globale klimainnsatsen. Det er rike land som Norge som har stått for det aller meste av klimagassutslippene. Samtidig er det de som har gjort minst for å forårsake klimaproblemet som i dag rammes hardest av klimaendringer.

Det er rettferdig at rike land leder an i klimadugnaden. Da må Norge ta tak også i vår største forurensningskilde, oljeindustrien. Derfor bør Norge skru ned utvinningstempoet på norsk sokkel, gjennom ikke å åpne nye havområder for olje- og gassleting.

Publisert: