Video fra Malawi

Hvordan kan man gå fra at hvert femte barn er underernært, til at underernæring er fullstendig utryddet i et område? Med din støtte er det mulig! Jeg vil gjerne vise deg hvordan i videoen nedenfor;