Annonser

Her finner du annonser i ulike formater.

Annonser til Fasteaksjonen 2024

GENERELLE ANNONSER

Alle annonser (zip)

Annonser Kirkens Nødhjelp 2023.zip

Printannonser

107x38.pdf

122x136.pdf

164x63.pdf

246x181mm.pdf

248x48.pdf

248x71.pdf

80x120.pdf

80x150.pdf

80x232.pdf

80x365.pdf


Digitale annonser 

480x500

digi 480x500.jpg

980x300

digi 980x300.jpg

Mobilannonser

320x500

mobil 320x250.jpg

Tusen takk for deres bidrag til å redde liv og forandre liv ved å trykke annonsene!

Har du spørsmål eller trenger andre størrelser/formater, kontakt Giverservice:

Tlf: 22 09 27 00
Åpent: 09:00-15:00
E-post: giver@kirkensnodhjelp.no

For pressebilder og logo, klikk her

Sist oppdatert 2. november 2023.