Du gjør en forskjell

Tusen takk for at du redder og forandrer liv året rundt!

Som fast giver bidrar du til at vi kan rykke raskt ut i katastrofer og samtidig drive langsiktig utviklingsarbeid.

Sammen med deg har vi gitt rent vann, varme tepper og nødhjelp der behovene er størst. Takk for at du redder og forandrer liv! Takk for at du gir flere barn en fremtid. Takk for at du gir medmennesker håp.

Takk for at du hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann. Ringvirkningene dette har i et samfunn er enorme. Sammen med deg og våre partnerorganisasjoner i felt jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med:

  • Brønnboring
  • Vann i katastrofesituasjoner
  • Tilgang til trygge doer og håndvask

Har du anledning til å øke dine faste gavebeløp? En økning på 50 kr/mnd kan i løpet av ett år gi ytterligere to mennesker tilgang til rent vann livet ut!

JA, JEG VIL ENDRE GAVEBELØP