Du gjør en forskjell

Tusen takk for at du redder og forandrer liv året rundt!

Som fast giver bidrar du til at vi kan rykke raskt ut i katastrofer og samtidig drive langsiktig utviklingsarbeid.

I 2022 var du med å hjelpe ukrainske flyktninger, flomrammede i Pakistan og tørke-rammede mennesker i Somalia. Du var med å støtte den hardt prøvede befolkningen i Afghanistan og du var med på gjenoppbyggingen av Syria. Sammen med Kirkens Nødhjelp har du reddet og forandret liv i 31 land.

Takk for at du hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann. Ringvirkningene dette har i et samfunn er enorme. Sammen med deg og våre partnerorganisasjoner i felt jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med:

  • Brønnboring
  • Vann i katastrofesituasjoner
  • Tilgang til trygge doer og håndvask

Har du anledning til å øke dine faste gavebeløp? En økning på 50 kr/mnd kan i løpet av ett år gi ytterligere to mennesker tilgang til rent vann livet ut!

JA, JEG VIL ENDRE GAVEBELØP